Utløpt

Rådgiver statistikk og analyse

Arbeidsgiver
Statens vegvesen
Stillingstittel
Rådgiver statistikk og analyse
Frist
23.01.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Statens vegvesen
Om stillingen

Divisjon Drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband. Divisjonens portefølje er bredt sammensatt av drift, vedlikehold, planlegging og bygging av mindre utbyggingsprosjekt samt gjennomføre utbedringstiltak. På bakgrunn av dette er det til enhver tid være behov for et best mulig grunnlagsmateriale, en analytisk vurdering av dette samt faglige råd basert på det tilgjengelige faktagrunnlaget.

I staben Kontrakt og marked har vi ledig en fast stilling som rådgiver innen statistikk og analyse med tiltredelse snarest mulig.

Enheten bistår blant annet divisjonens operative enheter med rådgivning innenfor divisjonens fagområder. Videre har enheten ansvar for kontraktsmaler innenfor drift og vedlikehold samt mindre utbedringsprosjekt på riksvegnettet i landet. En viktig oppgave for Kontrakt og marked er også å ivareta kontakt med eksterne aktører innenfor divisjonens fagområder.

Kontrakt og marked er en nasjonal stabsenhet for divisjonsdirektøren i divisjon Drift og vedlikehold. Divisjonen har hovedkontor i Tromsø. Kontrakt og marked har for tiden 12 medarbeidere fordelt på ulike kontorsteder i landet.

Kontorsted for stillingen vil bli vurdert ut fra søkernes geografiske tilhørighet samt hvor Kontrakt og marked i dag har medarbeidere lokalisert. Kontorsted vil fortrinnsvis være Tromsø, Trondheim, Bergen eller Gjøvik. Annet kontorsted kan også vurderes. Ønsket kontorsted må oppgis i søknaden.


Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver som rådgiver statistikk og analyse blir blant annet:

 • Utarbeide statistikk, prognoser og analysemateriell til bruk blant annet i utvikling og oppfølging av markedet og kontrakter med basis i divisjonens mål
 • Utarbeide kunnskapsgrunnlag for utvikling av våre tjenester
 • Innhente og vurdere analyser fra ulike interne datakilder
 • Innhente og vurdere analyser fra andre eksterne aktører
 • Gjennomføre relevante undersøkelser innen vårt fagområde
 • Visualisere, formidle og presentere statistikk og analyser muntlig, skriftlig og via digitale kanaler (webinarer) internt og eksternt
 • Bistå med å utarbeide relevant statistikkgrunnlag
 • Lederstøtte og veiledning på området
 • Andre oppgaver som naturlig tilfaller fagområdet
 • Vi er en organisasjon i stadig utvikling og det må derfor påregnes endringer i arbeidsoppgavene.
 • Stillingen fordrer både stor grad av selvstendighet, men også oppgaveløsning i team.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • Relevant mastergrad, fortrinnsvis innen statistikk og analyse
 • Andre utdanningsretninger hvor fag/kurs med kvantitativ metode og statistikk inngår, kan også være aktuelle
 • Kompetanse innen kvalitativ og kvantitativ metode
 • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne (for søkere med annet morsmål enn norsk må det dokumenteres C1)
 • Meget god tallforståelse
 • Meget god kunnskap om IKT-/digitale verktøy og analyseverktøy. Det er en fordel med kjennskap til/erfaring med arbeid i excel og datavarehus samt å kunne anvende og koble data fra ulike kilder. Det er også en fordel med erfaring i bruk av Microsoft 365 eller tilsvarende

Også ønskelig at:

 • Du har erfaring fra å presentere og skape forståelse for statistisk materiale, også ved bruk av digitale formidlingskanaler
 • Du har kompetanse innen infografikk/visualisering av statistikk

Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT. (www.nokut.no)

Arbeidsoppgavene vil kreve en del reisevirksomhet og det er ønskelig at den som tilsettes har førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

Vi vektlegger nøyaktighet, ryddighet og fleksibilitet og ser etter deg som:

 • Ser helheten i tjenestene og forstår virksomhetens strategier og prioriteringer, og bruker kunnskapen til å oppnå fastsatte mål
 • Er en god kommunikator og formidler informasjon med klarhet og letthet, både muntlig og skriftlig
 • Er en initiativtaker og foreslår nye tiltak
 • Har pågangsmot og tilpasser adferd rask, og er dyktig til å omstille seg etter omstendighetene
 • Er nytenkende, utfordrer status quo og fremmer nye initiativ

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.


Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester.


Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Bente Johnsen Aase, tlf. 950 99 596, e-post: bente.aase @vegvesen.no.


Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Sektor
Offentlig
Sted
Stakkevollvegen 35-37, 9010 Tromsø
Flere arbeidssteder
 • 7013 Trondheim
 • 5008 Bergen
 • 2815 Gjøvik
Bransje
Bygg og anlegg,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Analyse,
Forretningsutvikling og strategi,
Rådgivning
Følg firma
3671 følger dette firmaet

Stakkevollvegen 35-37, 9010 Tromsø

Annonseinformasjon

FINN-kode 243817415
Sist endret 6. jan. 2022 07:33

Rapporter annonse