Ingeniør FNT

Arbeidsgiver
Avinor Flysikring AS
Stillingstittel
Ingeniør FNT
Frist
01.10.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Avinor AS

Avinor Flysikring Systemdrift Røyken, drifter teknisk utstyr på Røyken kontrollsentral, Rygge flyplass, Sandefjord lufthavn Torp, Notodden flyplass samt en rekke installasjoner i terrenget deriblant to radarer.

Nye ATM (Air Traffic Management) og CNS (Communication Navigation Survailance) systemer er under innføring og stillingen inngår i et team som skal overta driften av disse etter prosjektperioden. Disse systemene vil kreve en kombinasjon av kunnskap om datakommunikasjon, IT og tradisjonell radioteknikk.

Stillingen skal i tillegg ivareta kontroll, drift og vedlikehold av eksisterende flynavigasjonsutstyr og innebærer gode utviklingsmuligheter og stor variasjon i oppgaver, deriblant deltakelse i driften av øvrige lokale og regionale flynavigasjonssystemer på lufthavner og på stasjoner i terrenget. 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå med drift av lufttrafikksystemer (ATS) inkl. radar- og flygeplan- prosesseringssystemer, informasjonssystemer, tårn/ posisjonsutstyr med tilhørende nettverksløsninger, kommunikasjon (COM), navigasjon (NAV), meteorologisk utstyr (MET) og andre kontrollhjelpemidler innen sivil luftfart
 • Utføre drift- og vedlikeholdsoppgaver innen IKT- og svakstrømsområdet, eventuelt andre oppgaver i henhold til lokale avtaler med den enkelte lufthavn og lufttrafikk enhet
 • Bistand ved vedlikehold, renoveringer og anskaffelser innen regionens ansvarsområde etter behov
 • Inngå i enhetens vakt og beredskapsordning 24/7
 • Kontroll, drift og vedlikehold av utstyr og systemer innenfor enhetens ansvarsområde
 • Delta i planlegging, prosjektarbeid, installasjon, test/verifikasjon og dokumentasjon
 • Bistå med daglig drift av informasjonssystemer (ATS), kommunikasjon- (COM), navigasjon- (NAV) og meteorologi-utstyr (MET) og tilhørende nettverksløsninger
 • Delta i planlegging, prosjektering, installasjon, test/verifikasjon og dokumentering ved anskaffelser
 • Følge gjeldende sikkerhetsstyringssystem (SMS) og til enhver tid gjeldende forskrifter, instrukser og prosedyrer for tjenesten
 • Bistå med relevant saksbehandling/dokumentasjon
 • Deltakelse i intern opplæring av personell i Avinor Flysikring AS

Kvalifikasjoner

Formelle krav til utdanning:

 • Ingeniør eller Bachelor i ingeniørfag, elektronikk, telekommunikasjon/telematikk eller tilsvarende
 • Gjennomføre nødvendig opplæring som kreves i stillingen
 • Førerkort kl. B
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig 
 • Det er en forutsetning for stillingen å inneha eller oppnå sikkerhetsklarering

Bør krav: 

 • Erfaring i bruk av datautstyr for styring, overvåking og kontroll
 • Erfaring med drift av Windows operativsystemer
 • Erfaring fra reparasjonsarbeid av svakstrøm-utstyr
 • Gode kunnskaper om datakommunikasjon og radioteknikk
 • Erfaring med kommunikasjonssentraler (VCS) og/eller sanntids datasystemer
 • Driftserfaring fra systemer innen stillingens primære ansvarsområde
 • Erfaring med drift av UNIX operativsystem (gjerne Linux)
 • Gode kunnskaper om datakommunikasjon      

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til selvstendig arbeid
 • Levere tjenester på en effektiv måte, bl.a. gjennom selvstendig, systematisk og resultatorientert arbeidsform
 • God evne til å orientere seg utad for å oppnå resultater
 • Evne til praktisk problemløsning
 • Evne til hurtig å skaffe seg oversikt over feilsituasjon og iverksette feilretting
 • Være serviceinnstilt ovenfor eksterne og interne kunder
 • Vilje til å gjennomføre nødvendig opplæring og vedlikeholde egenkompetanse
 • Vilje til omstilling og fleksibilitet
 • Bidra til positivt omdømme av Avinor
 • God evne til å utnytte ressursene i organisasjonen
 • Være i fysisk form for å kunne utføre tjeneste også på fjelltoppstasjoner inkludert bruk av snøscooter og terrengkjøretøy

Avinor Flysikring kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ.  Oppgaver og innhold i stillingen kan bli justert i forbindelse med framtidige endringer seksjonen eller i Avinor Flysikring.

Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Driftsansvarlig ØST FNT, Knut Ørjan O. Paulgaard.

Om arbeidsgiveren

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.


Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.


Avinor bidrar hvert år til sikre og effektive flyreiser med i underkant av 55 millioner passasjerer årlig. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.


Noe over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle inntekter på lufthavnene.


Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.


Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Sektor
Offentlig
Sted
Luftveien 16, 3440 Røyken
Bransje
Luftfart
Stillingsfunksjon
Ingeniør

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Knut Ørjan Olsen Paulgaard
Stillingstittel
Driftsansvarlig ØST FNT
Telefon
911 35 126
Følg firma
1822 følger dette firmaet

Luftveien 16, 3440 Røyken

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 231806149
Sist endret 13. sep. 2021 13:56

Rapporter annonse