Avinor AS

Avinor har ansvaret for utviklingen av 44 statlig eide flyplasser, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Les mer på våre hjemmesider

Bærekraftig utvikling og operasjonell effektivitet

Sammen skaper vi verdifulle relasjoner, gjensyn og opplevelser!

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.