Utløpt

Vil du jobbe som troppssjef på Sessvollmoen?

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Troppssjef TLU
Frist
01.06.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Teknisk avdeling har en ledig stilling som troppssjef for Teknisk lederutdanning (TLU). Stilling som troppssjef for TLU ved Teknisk avdeling gir en unik mulighet til å få ledererfaring innenfor militær ledelse og utdanning av personell innen tekniske tjenester. Stillingen byr på en variert hverdag, bestående av daglig tjeneste i garnison, øvelser og utdanning.
Teknisk avdeling har ledende kompetanse på utvikling og undervisning innen landbasert vedlikehold på våpen-, base- og kjøretøymateriell, samt berging. Teknisk avdeling støtter Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) i materiellprosjekter og utøver fagansvaret på vegne av sjef  Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL).

Arbeidsoppgaver

 • Lede TLU-troppen i garnison og under feltforhold
 • Planlegge og lede utdanning, trening, øving med TLU-troppen
 • Bidra i planlegging og ressursstyring ved Fag- og utviklingsseksjonen Teknisk avdeling
 • Gjennomføre personellforvaltning i TLU-troppen
 • Planlegge, gjennomføre og lede utdanning og daglig tjeneste i troppen
 • Daglig oppfølging av undergitt personell, herunder veilede og utvikle
 • Ta beslutninger i komplekse og uoversiktlige situasjoner, med begrenset informasjonsgrunnlag

Kvalifikasjoner

 • Grunnleggende offisersutdanning (GOU). Med GOU, menes KS operativ, logistikk, ingeniør eller sivil bachelor med godkjent KSKVK.
 • Førerkort klasse B
 • Søkeren må kunne bli medisinsk klarert og sikkerhetsklarert for utenlands operasjoner.
 • Søkeren må kunne bestå fysiske krav utholdenhet – karakter 4
 • Søkeren må kunne bestå fysiske krav styrke – karakter 4
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/nato secret før tiltredelse


Personlige egenskaper

 • God til å samarbeide med andre, både under-, side-, og overordnet
 • Like å lede og ta ansvar
 • Kunne arbeide over tid med høy belastning

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass i en kompetansetung organisasjon med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ. Stillingskode 0139 fenrik, lønnsramme 48/8 og 0141 løytnant lønnsramme 36/8 for tiden kr 382 900,- til kr 507 400,-. Lønn vil variere ut fra ansienniteten til den enkelte søker.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut for fast tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Tiltredelsesdato 01.08.2021.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Forsvarets logistikkorganisasjon fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft.


Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) utdanner spesialister innen logistikk og transport, vedlikehold og forvaltning.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen
Bransje
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Militært personell

Nøkkelord

Troppssjef, TLU

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Major Njål Kristoffersen
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
474 64 418
Følg firma
7827 følger dette firmaet

Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 218288322
Sist endret 11. mai 2021 15:02

Rapporter annonse