Utløpt

Vokser du av følelsen av at kompetansen din spiller andre gode?

Arbeidsgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Stillingstittel
Sterke fagpersoner innen psykologi, barnevern, skole og familie søkes til ambulant team
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Prosjekt
Om støttespillerne

Brenner du for at alle barn og unge skal få den hjelpen de trenger for å mestre eget liv?  Synes du det er spennende å være med på å utvikle nye tjenester? Da er du den vi trenger til vår nye tjeneste i Bufetat!

Bufetats oppdrag er å hjelpe alle barn som ikke lenger kan bo hjemme. Dessverre er det noen få barn som har så store og sammensatte vansker at vi strever med å gi dem virkningsfulle og samordnete tjenester. Det er derfor et behov for å styrke Bufetats tjenestetilbud til disse barna, og vi skal nå i gang med å prøve ut en ny tjeneste som har fått navnet  Støttespillerne .?

Støttespillerne skal tilby støtte til barnevernsinstitusjoner når det er høy risiko for at et barn vil være til stor fare for seg selv eller andre. Tjenesten er basert på multisystemisk tenkning og opptatt av å forstå barnet i sin bredere sosiale kontekst, noe som vil innebære arbeid på flere arenaer som familie, skole, nettverk i tillegg til institusjonen e.l. der barnet bor.

Støttespillerne skal hjelpe institusjonene med å:?

 • Stabilisere situasjonen?
 • Undersøke om det er behov for at barnet kartlegges og sørge for at det blir gjort?
 • Mobilisere de tjenestene barnet har behov for

I første omgang vil Støttespillerne forsøke å hjelpe barnet der det allerede bor, ved at et ambulant team reiser ut til institusjonene. 

I de tilfellene hvor tjenesten vurderer at ambulant team ikke vil være aktuelt, har tjenesten en egen institusjonsavdeling med to korttidsplasser. 

Den nye tjenesten er i utgangspunktet en 1-årig pilot og vil være lokalisert i Skiptvet som en avdeling under Ås ungdomssenter. I pilotperioden vil den ambulante tjenesten dekke området til Bufetat, region øst, mens plassene ved institusjonsavdelingen vil være nasjonale. Stillingen har mulighet for forlengelse. 

Det vil legges til rette for at du får opplæring om pilotprosjektet og Bufetat som virksomhet, før du starter opp i stillingen.


Om stillingen

Er 2021 året du brukte din kompetanse til å innovere statlig barnevern sammen med oss?

Ved Ås ungdomssenter, avdeling Skiptvet har vi ledig fire midlertidige 100 % stillinger i pilotprosjektet som vil vare 1 år - med mulighet for forlengelse.

Vi skal bygge opp et tverrfaglig team som sammen skal kunne spille på hverandres kompetanse innen psykologi, barnevern, skole og familie. Sammen skal det ambulante teamet være utpreget gode på samarbeid og kommunikasjon opp mot barn og ungdom samt tjenestene, menneskene og systemene rundt dem.

Teamet vil bestå av fem ansatte hvor teamleder er psykologspesialist. Vi søker psykologer og sterke fagpersoner med relevant utdanning og erfaring innen barnevern, familie og skole. Vi oppfordrer spesielt psykologer til å søke. Tiltredelse 18.mai 2021. 

Dette er noen av erfaringene du vil gjøre deg som ansatt i ambulant team:

 • du vil møte brukerne av tjenesten med åpenhet, lydhørhet og respekt
 • du vil hjelpe ungdommene ved å støtte opp om og spille menneskene og systemene rundt dem gode
 • du vil kjøre bil med teamet ditt og få tid til den gode samtalen underveis
 • du vil bygge opp din kompetanse i kartlegging og vurdering av helse- og omsorgsbehov for barn og ungdom i målgruppen  
 • du vil trives med å tilpasse arbeidstiden din etter behovene til brukerne (forskjøvet arbeidstid)
 • du vil bygge tillitt og godt grunnlag for samarbeid med institusjonene som trenger bistand fra Støttespillerne
 • du vil bidra med dine erfaringer underveis i piloten og delta aktivt i evalueringen og videreutviklingen av tjenesten
 • du vil være opptatt av og bidra inn i kvalitetsstøttearbeidet for tjenesten
 • du vil anstrenge deg for best mulig tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
 • du vil møte opp- og nedturer, og etter beste evne løse utfordringene og lære av dem

Kvalifikasjoner

For psykologstillingene er kvalifikasjonskravene:

 • Psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon og relevant kompetanse innen utviklingspsykologi, kogntiv atferdspsykologi eller familieterapi. Nevropsykolog eller psykolog i spesialisering til nevropsykolog oppfordres til søke.
 • For psykologer er kartleggings- og vurderingskompetanse et krav. 

For fagstillingene er kvalifikasjonskravene:

 • Minimum treårig relevant barnevernfaglig høyskoleutdanning, gjennomført bachelor eller tilsvarende 180 studiepoeng, eksempelvis barnevernspedagog, pedagog eller sosionom, gjerne med videreutdanninger. 

Felles kvalifikasjonskrav:

 • Erfaring fra arbeid med ungdom i institusjon er en fordel.
 • Erfaring fra barnevern, familie og/eller multisystemisk arbeid er en fordel.
 • Veiledning- og formidlingskompetanse er en fordel.
 • God muntlig og skriftlighet på norsk; herunder utarbeide handlingsplaner for oppfølgingen, rapporter ved utskrivning og henvisninger/bestillinger til eksterne tjenester.
 • Gode engelskunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Relevante IKT kunnskaper: i Bufetat bruker vi blant annet systemer som Office365 og fag- og rapporteringssystemet Birk. 
 • Krav om førerkort klasse B.

Erfaring og personlig egnethet er viktig. Vi ser etter deg som har et stort driv og ønske om å jobbe ambulant. Du må trives med å gi og få veiledning samt dele din kompetanse på en hensiktsmessig måte. Du er en lagspiller som brenner for barn og unge.  Du bør anse deg selv som fleksibel nok til å jobbe med tjenesteutvikling, samtidig som at du er robust nok til å jobbe med brukergruppen. Hvis dette høres ut som en jobb du gjerne vil ha, så gleder vi oss til å høre fra deg!


Vi tilbyr
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 658 300 - 817 000 (ltr 71 - 80) , 0794 psykolog, p.t. kr 535 200 - 708 000 pr. år (ltr 60 - 75), stillingskode 1489 miljøterapeut, lønnsramme 15, alt. 6-11, p.t. kr 393 000 - 586 500 pr. år (ltr. 41-65). Ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng: 1534 spesialutdannet miljøterapeut, lønnsramme 18, alt. 5-11, p.t. kr 458 900 - 643 000 pr. år (ltr. 51-70). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring og fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner.
 • En utfordrende og givende arbeidsplass for deg som vil være med og utvikle fremtidens barnevern.
 • Da arbeidet er ambulant vil det utarbeides en kompensasjonsmodell for forskjøvet arbeidstid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Ås ungdomssenter - avdeling Skiptvet 
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Anne Lise Aadahl tlf: 466 16 282

Teamleder Christian Lunde-Hanssen tlf: 930 23456

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet bes lastet opp i Jobbnorge

Vi følger til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.


Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken med unntak av tidligere Buskerud.  I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo.
Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
4
Sted
Engskleiva 8, 1816 Skiptvet
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Psykolog,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Omsorg og sosialt arbeid
Følg firma
2158 følger dette firmaet

Engskleiva 8, 1816 Skiptvet

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 205297890
Sist endret 29. jan. 2021 08:35

Rapporter annonse