Utløpt

Overlege arbeidsmedisin

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Overlege arbeidsmedisin
Frist
06.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Ved Forsvarets sanitet / Avdeling for plan, styrkebeskyttelse, operasjon (PSO)/M2, er det ledig stilling som overlege arbeidsmedisin i gradsnivået major/orlogskaptein. Tiltredelse er 01.04.2021. Stillingen er 37,5 t per uke. Tidligere tiltredelse er ønskelig.

Arbeidsoppgaver

 • Gi råd til Sjef PSO og Sjef M2 innen fagområdet arbeidsmedisin og ulike operasjonsmiljøers påvirkning på helse
 • Bidra til og koordinere kunnskapsgrunnlag innen fagområdet og helsemessige vurderinger rundt ulike operasjonsmiljø
 • Bidra til utvikling av faglig og vitenskapelig grunnlag innen fagområdene, herunder utarbeide rapporter og utredninger, samt støtte dette arbeidet i avdeling for veterinærinspektorat og medisinsk styrkebeskyttelse
 • Støtte, initiere og evaluere kunnskapsutvikling i avdelingen
 • Bidra inn i CBRN fagfelt internt i avdelingen
 • Delta i styrkeproduksjonen ved avdelingen, herunder veilede og undervise innen fagområdene.
 • Utøve tjeneste som spesialist i arbeidsmedisin
 • Utøve tjeneste som lege

Kvalifikasjoner

 • Det kreves godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus / LIS 1
 • Må ha utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med.
 • Må krav til spesialitet arbeidsmedisin
 • Må ha fagtjeneste, minimum 3 år som overlege i arbeidsmedisin.
 • Rekvisisjonsrett (HPR): Full rekvisisjonsrett
 • Godkjent LIS1 (LE)
 • Helsepersonell (HPR): Lege(LE) Autorisasjon
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4)
 • Må tilfresstille krav til MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET
 • Søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling

 

Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt

 • VAB lege
 • Lege
 • Internasjonal tjeneste
 • Operativ tjeneste
 • Ønskelig med gode IT-kunnskaper

 

Personlige egenskaper

Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Initiativ 
 • Gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr

Stillingskode 1520 Major / Orlogskaptein (OF3) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 84 -90, for tiden kr 910.000,- til kr 1.065.400,- pr år.

Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte sjef M2 oberst løytnant Per Morten Bølstad på mob 481 61 452.

Merknad! Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes. 

Stillingen har en tidsbegrenset tjenestetid på minimum 3 år og maksimum 8 år.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen
Bransje
Helse og omsorg,
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Lege / Overlege,
Militært personell,
Lege

Nøkkelord

forsvar,, militær, overlege,, arbeidsmedisin,, sessvollmoen

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Per-Morten Bølstad
Stillingstittel
Oberstløytnant
Telefon
481 61 452
Kontaktperson
Vik-Strandli, Pål
Stillingstittel
HR rådgiver
Telefon
63 92 68 70
Følg firma
6971 følger dette firmaet

Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195831722
Sist endret 23. okt. 2020 10:39

Rapporter annonse