Utløpt

Tjenestegjørende offiser veterinær

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Tjenestegjørende offiser veterinær
Frist
06.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og
veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Veterinærinspektoratet ledes av Veterinærinspektøren for Forsvaret, som er sjef for Veterinærkorpset og har fagansvar for veterinærvirksomhet i Forsvaret. 
Veterinærområdet omfatter hovedsakelig dyrehelse- og velferd, biologisk grensebeskyttelse, næringsmiddeltrygghet og avdelingshygiene, men er også sentralt i prosesser knyttet til helserisiko og CBRN. Veterinæroffiserene i Forsvaret fungerer som rådgivere i stab og i felt, og skal støtte med gode løsninger på praktiske utfordringer, basert på gode vurderinger, hvor evnen til å kombinere veterinær- og militærfag er en avgjørende ferdighet. I dag tjenestegjør det veterinæroffiserer i alle forsvarsgrener.

Ved Forsvarets sanitet/FSAN FAGAVD/Veterinærinspektoratet/Kontor for dyrehelse og miljøvern, er det ledig stilling som tjenestegjørende Veterinær gradsnivået kaptein/kapteinløytant (OF2). Tiltredelse er 01.04.2021. Stillingen er 37,5 t per uke. Tidligere tiltredelse er ønskelig.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i kontorets arbeid knyttet til dyrehelse og dyrevelferd. Dette inkluderer alle forhold knyttet til bruk og oppstalling av tjenestedyr, bruk av forsøksdyr, forebyggende tiltak mot spredning av dyre- og plantesykdommer, og andre forhold hvor Forsvarets aktiviteter berører dyr. Arbeidet inkluderer regelverksarbeid, metodeutvikling, formidling, samt kontroll av aktiviteter og infrastruktur
 • Stabstjeneste
 • Utøve tjeneste som veterinær

Kvalifikasjoner

 • Veterinær Autorisasjon
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4)
 • Må tilfredsstille MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse
 • Søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling

Følgende krav bør være oppfylt:

 • Internasjonal tjeneste
 • Veterinær tjeneste
 • Laboratoriekurs 1
 • CBRN Veterinær grunnleggende
 • VAB Veterinær tjeneste
 • Introduksjon veterinærtjeneste
 • Klinisk erfaring med hund er ønskelig

 

Personlige egenskaper

Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til god helhetsoversikt
 • Initiativ
 • Gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr

Stillingskode 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinlt(OF2) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, ltr 67 - 72, for tiden kr 608.200,- til kr 670.100,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte Kontorsjef Dyrehelse og miljøvern oblt Simen Forr Toverud mob 952 23 100.

Merknad! Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes. 

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen
Bransje
Dyr og dyrehelse,
Forsvar og militær,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Militært personell,
Veterinær og dyrepleier

Nøkkelord

forsvar,, militær,, veterinær,, dyrehelse,, sessvollmoen

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Simen Forr Toverud
Stillingstittel
Oberstløytnant
Telefon
952 23 100
Kontaktperson
Vik-Strandli, Pål
Stillingstittel
HR rådgiver
Telefon
63 92 68 70
Følg firma
6973 følger dette firmaet

Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195831036
Sist endret 23. okt. 2020 10:32

Rapporter annonse