Utløpt

Sjef Krigskirurgi og Akuttmedisin

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Sjef Krigskirurgi og Akuttmedisin
Frist
06.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Ved Forsvarets sanitet / FSAN/VSK/ASU/Avdeling for Krigskirurgi og Akuttmedisin (KAM), er det ledig stilling som sjef KAM med gradsnivået oberstløytnant/kommandørkaptein.

Tiltredelse er 01.04.2021. Stillingen er 37,5 t per uke. Tidligere tiltredelse er ønskelig.

Arbeidsoppgaver

 • Være Sjef FSANs rådgiver i traumatologi og inngå som medisinsk rådgiver i Strategisk Stab i styrkestrukturen
 • Være fagansvarlig for traumebehandling i Forsvaret på vegne av Sjef FSAN
 • Lede den medisinskfaglige styringen og utviklingen av Forsvarets traumesystem
 • Utøve lederskap 
 • Utøve tjeneste som lege

Kvalifikasjoner

 • Det kreves godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus / LIS 1
 • Må ha utdanning på hovedfag/masternivå som Cand. Med.
 • Må ha fagtjeneste, minimum 8 år etter autorisasjon som lege
 • Stabstjeneste
 • Rekvisisjonsrett (HPR): Full rekvisisjonsrett
 • Godkjent LIS1 (LE)
 • Helsepersonell (HPR): Lege (LE) Autorisasjon
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4)
 • Må tilfredsstille MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse
 • Søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling

Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt:

 • Grunnleggende offisersutdanning (GOU)
 • VAB tjenesteerfaring
 • Ønskelig med relevant spesialitet eller PhD

Personlige egenskaper

Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til meget god helhetsoversikt
 • Initiativ
 • Gode leder- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

Stillingskode 1521 Oberstløytnant/Kommandørkapt(OF4) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 87 - 93, for tiden kr 996.600,- til kr 1.134.600,- pr år.

Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte sjef FSANVSK oberst Lise Sundem på mob 901 71 071.

Merknad! Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes. 

Stillingen har en tidsbegrenset tjenestetid på minimum 3 år og maksimum 5 år.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen
Bransje
Forsvar og militær,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Lege,
Militært personell

Nøkkelord

forsvar,, militær,, lege,, sessvollmoen,, kirurgi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bent-Åge Rolandsen
Stillingstittel
Oberstløytnant
Telefon
995 69 382
Kontaktperson
Vik-Strandli, Pål
Stillingstittel
HR rådgiver
Telefon
63 92 68 70
Følg firma
6973 følger dette firmaet

Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195830773
Sist endret 23. okt. 2020 10:28

Rapporter annonse