Utløpt

Har du lyst til å jobbe som militær lege på Setermoen?

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Lege Setermoen
Frist
02.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Vil du bidra ved den militærmedisinske virksomheten i avdelingen vår? Vi søker en dyktig lege til vårt team på Sykestua i Setermoen leir. Det er en selvstendig jobb der hovedoppgavene er medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell. Som lege hos oss blir du en del av et godt arbeidsmiljø med et team på 6 sykepleiere og leger. Arbeidstiden er 18 timer pr. uke som gir mulighet for kombinasjon med annen jobb.

Setermoen ligger i Bardu kommune i Indre Troms. Nærmeste flyplass ligger på Bardufoss, ca 30 km fra Setermoen. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen med store muligheter for jakt, fiske og flotte naturopplevelser. Setermoen med omkringliggende tettsteder har et godt utbygd butikk-, skole og servicenett.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Bidra i den militærmedisinske virksomheten ved avdelingen
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Utføre forebyggende og helsefremmende arbeid i Setermoen leir, herunder ivareta ansvar for smittevern
 • Administrative oppgaver som medisinskfaglig rådgiver for sjef og befal ved avdelingen
 • Undervise i helsefaglige emner
 • Ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua

Beordring til operasjoner i utlandet må påregnes


Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege i Norge og gjennomført turnustjeneste
 • Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal. Søker som mangler dette kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs ved første anledning (for tiden 10 uker)
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1 skikkethet for stab/basetjeneste ved operasjoner i høyrisikoområde)
 • Bestå fysisk test med krav til 4 i styrke og utholdenhet
 • Den som ansettes må være villig til å ta tilleggsutdanning/kurs dersom arbeidsgiver ønsker det

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Erfaring som militær lege
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt

Vi tilbyr

 • Stillingen er 100% med redusert bunden arbeidstid 18 timer per uke og kommer under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bunden arbeidstid"
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjon og velferdsordninger
 • Stillingen er tillagt grad kaptein/kapteinløytnant, stillingskode 1519. Lønn etter statens lønnsregulativ som lege i ltr. 61-63, pt. kr. 542.400 - 563.700 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis grad major, stillingskode 1520 og avlønnes etter statens lønnsregulativ i ltr. 65, pt. kr 583.900 brutto pr. år. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et
forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende
for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange
også i fredstid.


Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
Setermoen leir, 9360 Bardu
Bransje
Forsvar og militær,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell,
Lege,
Militært personell

Nøkkelord

Forsvaret, Setermoen, militær, lege, medisin

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Heidi Rognli Heimdal
Stillingstittel
avdelingssykepleier
Telefon
916 22 866
Kontaktperson
Håvard Lund
Stillingstittel
overlege
Telefon
481 21 036
Kontaktperson
Tine Rød Tangedal
Stillingstittel
HR-rådgiver
Telefon
900 75 996
Følg firma
6973 følger dette firmaet

Setermoen leir, 9360 Bardu

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 194298342
Sist endret 13. okt. 2020 11:10

Rapporter annonse