Felthumanist Stridstren bataljonen (STRBN)

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Felthumanist STRBN
Frist
10.08.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk, og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål. FTLK er senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).

Stridstrenbataljonens hovedoppgave er å levere operativ logistikk til Brigade Nord, med spesielt fokus på manøverbataljonene.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave
Koordinere, tilrettelegge og gjennomføre tros- og livssynsbetjening, herunder utvikle og øve planverk innen fagområdet. Rådgivning til avdelingssjefer innenfor etikk, moral og sjelesorg. Planlegge og gjennomføre undervisning av vernepliktige mannskaper innenfor etiske fag. Delta i ulike råd, utvalg og prosjektarbeider med fokus på tros- og livssynsbetjening. Holde kontakt med lokale tros- og livssynsmiljø i umiddelbar nærhet til tjenestestedet. Bidra i utvikling av Forsvarets ordning for humanistisk livssynsutøvelse.

Ansvarsområde:
Regional funksjon innen humanetisk livssynstjeneste i Nord-Norge.
Nærmeste foresatte for felthumanisten er Brigadepresten.

Kvalifikasjoner

Må krav
· Master i filosofiske fag, humanistiske fag, samfunnsfag eller religionsutdanninger (hhv NUS 2000-kode 714 / 719) / tilsvarende, i relevant fagkrets (eksempelvis innen filosofi, psykologi, idéhistorie, sosiologi, religionsvitenskap)
· Praktisk teologisk seminar/tilsvarende
· Autorisasjon i et livssynssamfunn.
· Godkjent medisinsk seleksjon
· Godkjent fysisk test
· Det er krav til gjennomføring og bestått VA/SKMT-kurs og fagkurs for tros- og livssynspersonell i løpet av første tjenesteår
· Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
· Den som ansettes må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret
· Attester og vitnemål må legges ved søknaden

Intervju må påregnes

Personlige egenskaper

· Personlige egenskaper vil bli vektlagt
· Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
· Høy arbeidskapasitet
· Initiativrik, kreativ og fleksibel
· Administrativt ryddig
· Egenledelse og teamkompetanse

Vi tilbyr

· Et spennende miljø og faglige utfordringer.
· Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt ?eksibel arbeidstid.
· Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden.
· Grad som kaptein/kapteinløytnant
· Lønn etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 68 - 71, pt. kr 615.900 - kr 655.400 brutto pr år, med forbehold om sentralt godkjent lønn. I tillegg kommer noe aktivitetsbasert godtgjørelse for bl.a. øvelser og uregelmessig arbeidstid. Det trekkes pliktig 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.

Om arbeidsgiveren

En
jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å
skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken
stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.
For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er
satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved
å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og
våge å si ifra.


Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
Rusta leir, 9325 Bardufoss
Bransje
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Militært personell

Nøkkelord

forsvar,, militær,, humanist,, bardufoss

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Annika Larsen
Stillingstittel
Oberstløytnant, Brigadeprest
Telefon
400 29 918
Følg firma
6528 følger dette firmaet

Rusta leir, 9325 Bardufoss

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 183020367
Sist endret 30. jun. 2020 15:32

Rapporter annonse