Utløpt

Klimarådgiver mobilitet, vikariat

Arbeidsgiver
Klimaetaten
Stillingstittel
Klimarådgiver mobilitet, vikariat 12 måneder
Frist
01.12.2019
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Klimaetaten, Oslo kommune

 

VIL DU VÆRE MED PÅ Å OPPGRADERE OSLO TIL EN GRØNNERE OG MER FREMTIDSRETTET BY?

Oslo har inntatt en lederposisjon innen grønn byutvikling og er blant de byene i verden som har kommet lengst i tilrettelegging og tiltak for lavere utslipp. Bystyret har vedtatt ambisiøse klimamål, som gir en historisk mulighet til å oppgradere byen.

Om Klimaetaten

Klimaetaten har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo 2020-2030, og forvaltning av Klima- og energifondet. Klimaetaten skal være pådriver for og bidra til kraftfull klimaledelse og -styring i Oslo kommune. Etaten skal være et sentralt fagmiljø i kommunen og skal samarbeide med befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle gode klimaløsninger i Oslo. Etaten skal mobilisere til atferdsendring for å nå Oslos klimamål, og bygge nettverk for gjennomføring av klimatiltak. Klimaetaten rapporterer til Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel.

Ung etat

Vi er en relativt liten etat i Oslo kommune med 38 ansatte, men med et stort satsingsområde. Som en ung etat jobber vi med å bygge gode jobbrelasjoner, skape effektive rutiner, og ikke minst lage kultur for å sammen løse vårt viktige samfunnsoppdrag.

Klimaetaten er organisert i tre avdelinger; administrasjonsavdeling, kommunikasjonsavdeling, og klimafaglig avdeling. Klimafaglig avdeling har ansvar for etatens strategiske arbeid og er pådrivere i kommunen for arbeid med klima. Fagavdelingen er klimafaglig sekretariat for Byrådsavdeling for Miljø- og samferdsel.

Arbeidsoppgaver

Vi er på jakt etter en klimarådgiver på mobilitetsområdet til et 12 måneders vikariat. Rådgiveren skal bidra i arbeidet med å redusere utslippene fra mobile kilder i Oslo, særlig gjennom å stimulere til klimavennlige arbeidsreiser og for reduserte utslipp fra vare- og nyttetransport. Stillingen er et 12 måneders vikariat. Rådgiveren vil jobbe tett sammen med kommunikasjonsavdelingen. Rådgiveren må påregne å bidra til arbeidet på hele avdelingens ansvarsområde, og ved noen anledninger hele etatens ansvarsområde.

Oppgavene som ligger til klimafaglig avdeling er:

 •  Fagområdene mobilitet, energi, klimaledelse og klimabudsjett og klimatilpasning.
 • Strategisk arbeid som følger av rollen som fagetat; policyutvikling på klimaområdet, klimafaglig sekretariat for byrådsavdelingen for Miljø- og samferdsel, klimaledelse og klimabudsjett og produksjon og kvalitetssikring av innhold for kommunikasjon.
 • Operativt ansvar for gjennomføring av Klimaetatens egne klimatiltak.
 • Faglig arbeid knyttet til tilskuddsforvaltningen Klimaetaten har ansvaret for.
 • Drifte og følge opp nettverket "Næring for klima", andre nettverk og storbysamarbeid, og ulike organisasjoner.   

Kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring fra arbeid med klimaspørsmål, fortrinnsvis på mobilitetsområdet.
 • Evne til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner og skape entusiasme for nødvendige endringer er ønskelig.
 • Krav om meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Krav om relevant høyere utdanning. Lang erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring fra arbeid i offentlig sektor er en fordel.
 • 'Samarbeider godt i team.          
 

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig
 • Fleksibel
 • Analytisk og strukturert
 • Har evne å utvikle gode samarbeidsrelasjoner. 

Vi tilbyr

Attraktive arbeidslokaler i Oslo sentrum

Gode pensjons-, låne og forsikringsordninger (etter gjeldende retningslinjer for typen ansettelsesavtale)

Fleksitid

Stillingen avlønnes som spesialkonsulent II, stillingskode 0195, i henhold til etatens lønnspolitikk.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Om arbeidsgiveren

VIL DU VÆRE MED PÅ Å OPPGRADERE OSLO TIL EN GRØNNERE OG MER FREMTIDSRETTET BY?Oslo har inntatt en lederposisjon innen grønn byutvikling og er blant de byene i verden som har kommet lengst i tilrettelegging og tiltak for lavere utslipp. Bystyret har vedtatt ambisiøse klimamål, som gir en historisk mulighet til å oppgradere byen. 
Om Klimaetaten


Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016. Etaten skal være en pådriver i kommunen for å nå bystyrets ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030, og bidra til en klimarobust by. Etaten har ansvar for oppfølging av klima- og energistrategien, klimatilpasningsstrategien og forvaltning og drift av klima- og energifondet.Etaten skal i samarbeid med etater, bydeler, byrådsavdelinger og kommunale foretak, bidra til gjennomføring av klimatiltak. Etaten skal videre inspirere befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter til å utvikle gode klimaløsninger i Oslo. Oslo er kåret til Europeisk miljøhovedstad i 2019 og etaten skal ha en aktiv og synlig profil i miljøhovedstadsåret. 


Klimaetaten rapporterer til Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel. 


Ung etat


Vi er en relativt liten etat i Oslo kommune med 35 ansatte, men med et stort satsingsområde. De fleste av oss startet i etaten i 2017 og 2018. Som en ung etat jobber vi med å bygge gode jobbrelasjoner, skape effektive rutiner, og ikke minst lage kultur for å sammen løse vårt viktige samfunnsoppdrag.  


Klimaetaten er organisert i tre avdelinger; administrasjonsavdeling, kommunikasjonsavdeling, og klimafaglig avdeling.  Klimafaglig avdeling har ansvar for etatens strategiske arbeid og er pådrivere i kommunen for arbeid med klima. Fagavdelingen er klimafaglig sekretariat for Byrådsavdeling for Miljø- og samferdsel.

Sektor
Offentlig
Sted
Olav Vs gate 4, 0161 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning

Nøkkelord

rådgiver,, klima,, mobilitet

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Marit Mellem
Stillingstittel
Senior rådgiver, Habberstad
Telefon
905 46 532
Følg firma
422 følger dette firmaet

Olav Vs gate 4, 0161 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 163544207
Sist endret 21. nov 2019 10:11

Rapporter annonse