Utløpt

Nasjonal ekspert hos Generalsekretariatet for utdanning og kultur (EAC) i Europakommisjonen

Arbeidsgiver
Barne- og familiedepartementet
Stillingstittel
Nasjonal ekspert
Frist
22.10.2019
Ansettelsesform
Engasjement
Vil du jobbe som Barne- og familiedepartementets nasjonale ekspert hos Generalsekretariatet for utdanning og kultur (EAC) i Europakommisjonen?

Det er ledig et engasjement i 100 % stilling som nasjonal ekspert i DG EAC, enhet B.3 "Youth Programme, youth outreach tools and traineeships" i Europakommisjonen, Brussel. Engasjementet er på 2 år med mulighet for forlengelse med 1 år. Arbeidsstedet er Brussel. Tiltredelse første kvartal 2020.


Arbeidsområde

Enhet B.3 i DG EAC arbeider med støtte til ungdomsaktiviteter under Erasmus+ (kalt Erasmus+: Aktiv Ungdom) samt tiltak og virkemidler for å øke ungdoms kjennskap til muligheter i Europa. Enheten er ansvarlig for ungdomskapittelet i Erasmus+ og bidrar med utvikling, implementering og overvåking av dette. Erasmus+-programmets kapittel for ungdomsprosjekter er også knyttet til EUs politikk på ungdomsfeltet. Konkret innebærer programmet støtte til mobilitet (herunder blant annet gruppeutveksling, ungdomspolitiske møter, frivillig arbeid for ungdom gjennom Europeisk Volontørtjeneste og opplæring for ungdomsmedarbeidere), samt fremming av innovasjon og deling av gode erfaringer på tvers av landegrenser. Stillingen innebærer nært samarbeid med nettverk bestående av nasjonale kontorer for Erasmus+ og kompetansesentre (SALTO).


Arbeidsoppgaver

De viktigste arbeidsoppgavene i stillingen vil være:

 • Bidra til gjennomføring og utvikling av ungdomsdelen av Erasmus+
 • Bidra til å definere prioriteringer innenfor ungdomsdelen av Erasmus+, basert på relevante analyser og studier
 • Bidra til å overvåke og rapportere på budsjett knyttet til gjennomføringen av programmet
 • Holde departementet oppdatert på det ungdomspolitiske arbeidet og på politikkutviklingen som skjer på ungdomsfeltet i EU
 • Utarbeide analyser, oversikter, evalueringer, taler, artikler og andre dokumenter
 • Informere om ungdomsdelen av Erasmus+ til ulike målgrupper
 • Bidra med ekspertise og eksempler på mønsterpraksis fra det nasjonale perspektivet

 


For stillingen kreves det
 • Høyere utdanning innen økonomi, jus eller samfunnsvitenskap

 • Minimum tre års erfaring innen administrative, juridiske, vitenskapelige, tekniske, rådgivende eller ledende stillinger \ funksjoner

 • Kandidater må også kunne vise til minst ett års sammenhengende ansettelse hos sin nåværende arbeidsgiver

 • Mastergrad i relevant fagområde

 • Erfaring fra departement, direktorat, etat eller annen offentlig virksomhet

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne


Språkferdigheter

Du må være flytende i minst ett offisielt administrasjonsspråk i EU, og helst ha tilfredsstillende ferdigheter i minst ett til. 

Det innebærer at du må være svært dyktig i å uttrykke deg analytisk skriftlig på engelsk. Kandidater som i tillegg kan vise til franskkunnskaper vil bli foretrukket. Fransk og engelsk er hovedspråkene som benyttes ved Generalsekretariatet for utdanning og kultur (EAC) og det er en forutsetning at man kan kommunisere på profesjonelt nivå på minst ett av språkene.


Ønskelige kvalifikasjoner
 • Kjennskap til EU generelt samt EUs arbeid med ungdomspolitikk og Erasmus+, spesielt et eller flere av arbeidsområdene som ligger under i Erasmus+ youth programmet
 • Erfaring med prosjektgjennomføring, spesielt prosjekter med europeisk perspektiv, og oppgaver knyttet til koordinering, herunder programplanlegging, programstyring and programkoordinasjon
 • Evne til å rangere relevante prioriteringer for aktivitetene innenfor Erasmus+ programmet
 • Være komfortabel med å presentere foran forsamlinger
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid vil bli tillagt vekt

Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeidsevner og analytiske evner
 • Du har interesse for politikk og forvaltning
 • Du er selvstendig og initiativrik
 • Du er effektiv og trives med å ha mange oppgaver 
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter

Andre opplysninger
 • Stillingen er midlertidig, og strekker seg derfor over maks tre år. For å bli vurdert som aktuell for stillingen må du kunne bo i Brussel i denne perioden
 • Vi ber om at attester og vitnemål f.o.m. videregående legges ved søknaden
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren selv har bedt om å bli unntatt offentlighet
 • Bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere kan være aktuelt før ansettelse. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker

Vi tilbyr
 • Interessante rådgivnings- og utredningsoppgaver i skjæringsfeltet mellom fag og politikk
 • Internasjonal erfaring
 • Mulighet til å bo utenlands med norsk lønn
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Gode muligheter for egenutvikling
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom SPK

 


Særlige vilkår

Vi tilbyr en utfordrende arbeidssituasjon i et internasjonalt miljø. Du må påberegne lange arbeidsdager med høyt tempo.


Generelle betingelser

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ samt utenlandstillegg ihht. særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten.

Lønnsplassering: Rådgiver/seniorrådgiver
Lønnsspenn: 480 000 - 720 000.

For tilsetting som seniorrådgiver kreves 4 års erfaring.

I tillegg gis tilleggsytelser, jmf. de føringer som ligger i Særavtale for utenrikstjenesten. 

Pensjonsinnskudd på 2 % til Statens pensjonskasse.

Lønn og tillegg betales av norske myndigheter mens Kommisjonen har instruksjonsmyndighet over den som blir tilsatt.

Kopi av attester og vitnemål, som ikke kan sendes elektronisk, kan sendes til Barne- og familiedepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo. Søknadsdokumenter blir ikke returnert.

BFD ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke jobb i BFD.

Departementet jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi sørger for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan rådgiver Helge Flø Kvamsås, telefon + 47 22 24 25 84 eller epost: Helge-Flo.Kvamsas@bfd.dep.no kontaktes

alternativt

Rådgiver Aksel Ørbeck, +47 22 24 25 81 eller på epost: aksel.orbeck@bfd.dep.no

Merk søknaden "Nasjonal ekspert FOA".

Søknadsfrist 22.10.19.

NB! Søknad og Europass CV må skrives på engelsk - Europass CV-mal lastes ned her.

Nyttige websider:

EFTA-sekretariatet
EU-delegasjonen

EU-kommisjonens nettsider for Erasmus+: Aktiv Ungdom


Om arbeidsgiveren

  

  

Sektor
Offentlig
Sted
Rue Joseph II 70, 1000 Bruxelles, Belgia, 0010 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse,
Rådgivning,
Samfunnsviter
Følg firma
334 følger dette firmaet

Rue Joseph II 70, 1000 Bruxelles, Belgia, 0010 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 159859532
Sist endret 10. okt. 2019 13:01

Rapporter annonse