BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET

Barne- og familiedepartementet har ansvar for politikkområder som berører mange menneskers liv. Hos oss får du jobbe med meningsfulle og utfordrende oppgaver i krysningen mellom fag og politikk.

Les mer på våre hjemmesider

Noen av våre medarbeidere

En unik mulighet til å være med å skape bedre oppvekstsvilkår for barn og unge.
Arja Vara Skogholt
Seniorrådgiver

Jeg har en variert og spennende arbeidshverdag, med temaer som barne-, og ungdomskriminalitet, private aktører og bruk a Les mer

Som nyutdannet samfunnsøkonom er det meningsfullt å få brukt utdanningen i praksis!
Tevje Dolve Hetlelid
Rådgiver

Jeg opplever at jeg som nyutdannet raskt fikk ansvar og spennende arbeidsoppgaver. Å jobbe i en fagavdeling i BFD handle Les mer

Mange interessante og varierte oppgaver i et godt faglig og sosialt miljø.
Gunnar Eie
Fagdirektør

Jeg jobber blant annet med å utarbeide statsbudsjettet og med styring av virksomhetene under departementet. Det er en ko Les mer

Å se samfunnsmessige resultater av arbeidsinnsatsen, gjør jobben betydningsfull og engasjerende.
Hanne Riksheim
Seniorrådgiver

BFD har ansvar for politikkutvikling på forbruker-, tros- og livssynsområdet. Målet er å styrke forbrukervernet på ulike Les mer

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.