Utløpt

Sjøforsvarsprest ved KNM Harald Haarfagre

Arbeidsgiver
Forsvaret - Feltprestkorpset
Stillingstittel
Sjøforsvarsprest ved KNM Harald Haarfagre
Frist
04.06.2018
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Forsvaret
Feltprestkorpset (FPK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset
tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke og andre tros- og
livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, legger til rette for
annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål. FPK er
senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).

KNM Harald Haarfagre er en av Forsvarets største rekruttskoler og ligger i Stavanger. Avdelingen utdanner rekrutter til Sjøforsvaret og Luftforsvaret, og gir grunnleggende befals- og konstabelutdanning for Sjøforsvaret. I tillegg gir KNM Harald Haarfagre støtte til andre militære avdelinger i Rogaland.

I Feltprestkorpset er det et ledig vikariat fra 1. juli til 31. desember 2018.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre prestetjeneste ved KNM Harald Haarfagre
 • Undervisning i etikk og andre relevante fag, og tilrettelegge for tros- og livssynsutøvelse
 • Rådgi i etiske og religiøse spørsmål for sjef KNM Harald Haarfagre

Kvalifikasjoner

 • Cand. theol./tilsvarende
 • Praktisk teologisk seminar/tilsvarende
 • Ordinasjon/tilsvarende
 • Grunnleggende soldatutdanning (GSU)/tilsvarende samt kurs i militært lederskap
 • Godkjent fysisk test
 • B1 begrenset skikket stab/basetjeneste, høyrisikoområder (vil bli prøvd)
 • Den ansatte må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret
 • Aldersgrense for militære stillinger i Forsvaret er 60 år

  Ønskelige kvalifikasjoner:
 • Medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
 • Grunnleggende stabsutdanning (GSTU)
 • Relevant sivil eller militær videreutdanning
 • Erfaring som feltprest (minimum 2 år utover førstegangstjeneste)
 • Erfaring som feltprest fra internasjonale operasjoner
 • Erfaring som menighets-, organisasjons- eller institusjonsprest

Egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Initiativrik
 • Kreativ
 • Systematisk
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe selvstendig, og sammen med andre
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr

 • Et spennende miljø og faglige utfordringer
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver, samt fleksibel arbeidstid
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet muliget for trening i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, som orlogskaptein, lønnstrinn 65 - 68, pt. kr 563 500 - kr 600 200 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

  Intervju må påregnes. Kvinner oppfordres til å søke.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.


Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.

Sektor
Offentlig
Sted
KNM Harald Hårfagre, Madla, 4044 Hafrsfjord
Bransje
Kirke og menighet,
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Prest

Nøkkelord

prest,, undervisning,, etikk,, livssyn,, tro

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Gudmund Waaler
Stillingstittel
Sjefsprest for Sjøforsvaret / kommandørkaptein
Telefon
990 92 969
Følg firma
7267 følger dette firmaet

KNM Harald Hårfagre, Madla, 4044 Hafrsfjord

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 120586898
Sist endret 16. mai 2018 13:26

Rapporter annonse