WESTPORT AS

Westport driver havneterminal i Risavika utenfor Stavanger og vil fra 1.1.25 starte havneterminaldrift i Moss. Westport skal være det foretrukne logistikknutepunktet for godstrafikk til og fra Norge.

Les mer på våre hjemmesider

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.