Oslo kommune - Byrådsavdelingene

Byrådsavdelingene er kommunens øverste administrative nivå. Vi styrer utviklingen av hovedstaden og arbeider direkte for politikerne i byrådet.

Les mer på våre hjemmesider

Noen av våre medarbeidere

Det jeg liker spesielt godt er at jeg får mye ansvar og kan påvirke hvordan jobben skal gjøres
Anette Aasen
Spesialrådgiver investeringer

Jeg trives i byrådsavdelingen for finans fordi jeg stadig opplever faglige utfordringer og lærer noe nytt. I tillegg er Les mer

Dette er en arbeidsplass hvor jeg føler det er rom for meg, mine erfaringer og interesser
Lars Barreto Dønvold
Kommunikasjonsrådgiver

Som kommunikasjonsrådgiver ved byrådslederens kontor er ingen dager like. Det er høyt tempo. Spesielt som ny lærer man n Les mer

Å påvirke byen jeg bor i og legge til rette for gode bygg for barn og unge, er det jeg liker best
Anissa Hasane
Seksjonssjef skolebygg

Kort forklart leder jeg en seksjonen i byrådsavdelingen for utdanning som har ansvaret for å bestille utbyggingen av sko Les mer

Det er spennende å jobbe med og realisere politiske visjoner
Svein Lyngroth
Kommunaldirektør helse

Jeg er administrativ leder for byrådsavdelingen. I praksis betyr det å sikre en god og effektiv gjennomføring av politis Les mer

Jeg jobber med fag på ordentlig nerdenivå – klima, politiske prosesser og offentlig administrasjon
Trude Rauken
Spesialrådgiver klima

I hele verden leder byer an for å gi innbyggerne sine gode liv i en by som er rustet for klimaendringer og en by uten ut Les mer

Jeg har gode kollegaer som er støttende og dyktige i det de gjør. Det gir meg trygghet i jobben
Nasim Ahzami Raknerud
Kommunikasjonsrådgiver

Jobben som kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdelingen for sosiale tjenester innebærer alt fra å følge opp mediehenvendels Les mer

Vi får gjennom vårt arbeid anledning til å påvirke utforming av politikk innenfor vårt ansvarsområde
Anders Berg
Seksjonssjef styring

Jeg leder en seksjon med ansvar for virksomhetsstyringen av Oslobygg KF, Boligbygg Oslo KF, Oslo Havn KF, Næringsetaten Les mer

Jeg trives veldig godt med å være leder for dyktige, dedikerte medarbeidere i en hektisk hverdag
Nina Marianne Sand
Seksjonssjef internadministrasjonen

I min seksjon har jeg dyktige medarbeidere som har ansvar for å yte administrative rådgivnings- og støttetjenester til s Les mer

Det å kunne vere med å bidra til å utvikle byen, synest eg er spesielt kjekt og motiverande
Daniel Kleiven Pasten
Rådgiver Fornebubanen

Eg har ansvar for etatsstyringen av Fornebubanen. Ein viktig del av jobben er å halde politikarane i byrådet og bystyret Les mer

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.