VEDELD AS

Vedeld utvikler verdensledende systemer for undervanns installasjoner og intervensjoner. Vår kjernekompetanse er systemdesign, materialteknikk og mekaniske konstruksjoner med høye funksjonskrav.

Les mer på våre hjemmesider

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.