STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL

Statsforvaltaren er statens representant i fylket med ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Vi er eit bindeledd mellom kommunane og sentrale styresmakter.

Les mer på våre hjemmesider

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.