SIGNO CONRAD SVENDSEN SENTER

Signo Conrad Svendsen senter har omsorgsboliger, dagtilbud med arbeid og aktivitet, avlastningstilbud for barn, unge og voksne, bokollektiv for ungdom i videregående skole i et tegnspråklig miljø

Les mer på våre hjemmesider

Noen av våre medarbeidere

– Signo har kompetanse som brukerne får god utbytte av.
Erik
Rådgiver

– Å være døv og jobbe på et sted hvor tegnspråk brukes daglig, gir meg mulighet til å samhandle både med brukere og ansa Les mer

– Relasjonsledelse står høyt i fokus i min rolle som mellomleder
Erika
Seksjonsleder

– Målet vårt er å levere tjenester på et faglig høyt nivå, da er ivaretakelse og godt samarbeid med mine ansatte avgjøre Les mer

– En meningsfull jobb er viktig for meg, og det har jeg virkelig her.
Torun
Miljøarbeider

Arbeidsmiljøet vårt er veldig godt, med stort mangfold både faglig, kulturelt og språklig. – Å jobbe på en to- språklig Les mer

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.