Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio eier og opererer Norges største fjernvarmenett og Norges største avfallsforbrenninganlegg. Vi produserer fornybar termisk energi som kommer Oslo by til gode!

Les mer på våre hjemmesider

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.