102 følgere

Den Norske Legeforening

I Legeforeningen er 97 % av legene i Norge medlem. Sentralt i Oslo jobber 170 ansatte med helsepolitikk, fagutvikling, forskning, utdanning og arbeidsvilkår som rammer for legenes yrkesutøvelse.

Ledige stillinger

102 følgere

Medisinsk redaktør i Tidsskriftet

Tidsskrift for Den norske legeforening

Jurist/advokat - fast stilling

Den norske legeforening