Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune

Vi jobber for miljøet! Målet vårt er å øke kildesorteringen i Oslo, og samle inn og behandle avfallet på best mulig måte. Sammen gjør vi Oslos viktigste jobb.

Les mer på våre hjemmesider

En takk til våre ansatte som har sørget for drift gjennom hele pandemien.

Slik fungerer kildesorteringen i Oslo

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.