Husbanken

Vil du være med å løse et viktig samfunnsoppdrag? Husbanken forebygger at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidrar til at vanskeligstilte kan skaffe og beholde egnet bolig.

Les mer på våre hjemmesider

Noen av våre medarbeidere

Husbanken er en spennende arbeidsplass med mye og sammensatt fagkompetanse.
Ole Morten Holm
Seniorrådgiver

Jeg har flere års erfaring fra privatbank, både som kredittanalytiker og kunderådgiver. Jeg så en mulighet til å prøve n Les mer

«Jeg begynte i Husbanken for å få jobbe med problemstillinger av stor samfunnsmessig betydning.»
Silje Øgård
Seniorrådgiver

Selv er jeg særlig engasjert i investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser. Tilskuddet hjelper kommunene til å by Les mer

«Jeg trives i et framoverlent miljø der folk er dyktige og tør å utfordre hverandre.»
Maren Sjøtveit
Avdelingsdirektør

Husbankens samfunnsoppdrag engasjerer meg. Det er givende å bidra til at folk kan bo godt og trygt i Norge. Jeg bren Les mer

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.