G3 GRAN TRE AS

G3 Gran Tre AS på Jaren er en av tre virksomheter i G3 Gausdal Treindustrier SA. G3 Gran Tre AS foredler årlig ca. 90 000 m3 tømmer gjennom saging, tørking, høvling og annen videreforedling.

Les mer på våre hjemmesider

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.