0

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet ivaretar forbrukeres rettigheter og styrker deres mulighet til å utøve forbrukermakt. Vi er en uavhengig, statlig finansiert interesseorganisasjon.

Les mer på våre hjemmesider

Vår visjon er «å gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg».

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.