Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

En god barndom varer livet ut! Vi har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Blir du med på laget?

Les mer på våre hjemmesider

Divisjonsdirektør Kjetil Andreas Ostling om Bufdir

Noen av våre medarbeidere

Hyggelig arbeidsmiljø og inkluderende kollegaer betyr fryktelig mye. Bufdir er et godt sted å være.
Hanne Hafver Rønjum
Seniorrådgiver, digitale tjenester

Som produkteier i avdeling digitale tjenester har jeg løpende ansvar for at vi realiserer digitale produkter som gir ver Les mer

Ikke tenk på hva du er utdannet som, tenk på hva du kan.
Sten J. McNeil Ånnerud
Rådgiver, kommunikasjon

I Bufdir er det plass til flere enn du tror! Jeg har ingen utdanning innen barnevern eller jus. Jeg har jobbet som tv-te Les mer

Du skal lete lenge etter et mer spennende fagmiljø enn du finner i Bufdir.
Lars Due-Tønnessen
Seniorrådgiver, barnerett

Som jurist i barnerettsavdelingen i Bufdir er jeg både med på å sette retning for norsk barnevern og med å forebygge vol Les mer

Bufdir byr på faglige utfordringer, dyktige kollegaer og et trivelig og sosialt arbeidsmiljø.
Ellen Gjeruldsen
Rådigver, tilskudd

Bufdir deler årlig ut rundt en milliard kroner i tilskudd til organisasjoner, kommuner og prosjekter som gjør en stor og Les mer

Det å jobbe med folk som er så dyktige i et hyggelig arbeidsmiljø, er givende.
Anna Karoline Harnæs Foss
Rådgiver, analyse

Jeg jobber med å skaffe og produsere statistikk og forskning om gruppene som er beskyttet gjennom likestillingslovgivnin Les mer

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.