825 følgere

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Les mer på udi.no

Ledige stillinger

825 følgere

Rådgiver/seniorrådgiver internkontroll

UDI - Region- og mottaksavdelingen

To underdirektører (enhetsledere)

UDI - Oppholdsavdelingen