804 følgere

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Les mer på udi.no

Ledige stillinger

804 følgere

Innkjøper/senior innkjøper til Strategisk anskaffelsesenhet

UDI - Analyse- og utviklingsavdelingen

Rådgiver/seniorrådgiver til Returenheten

UDI - Region- og mottaksavdelingen

Assisterende sikkerhetssjef

UDI - UDI