Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Vil du bidra til å gi god behandling og omsorg, utført med faglig dyktighet og med tanke for hele mennesket? Velkommen til Lovisenberg Diakonale Sykehus!

Les mer på våre hjemmesider

Vi er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo med ansvar for indremedisin og psykisk helsevern inkludert øyeblikkelig hjelp, og har også særskilte funksjoner som planlagt kirurgi, hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO.

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.