Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM AS)

NIOM bidrar til at nordiske pasienter får trygge og velfungerende dentale biomaterialer. Våre oppgaver er forskning, materialprøving, standardisering og opplysningsvirksomhet.

Les mer på våre hjemmesider

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.