Aleris - Norges største private helseforetak med landsekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester

1100 medarbeidere fordelt på 14 sykehus og medisinske sentre, 14 røntgenavdelinger og Norges eneste private kreftsenter. Vårt mål er å tilby helhetlige pasientforløp fra diagnostikk til behandling.

Les mer på våre hjemmesider

Thyra Pindsle, anestesisykepleier

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.