789 følgere

Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for et område med høyest vekst. Vi har et anerkjent og voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

Vi er her når det største i livet skjer, og vi er her når pasienten trenger oss som mest. Ahus har et topp moderne sykehusbygg med avansert medisinteknisk utstyr, hvor samspill mellom teknologi og mennesker sørger for effektivitet og sikkerhet.

Ledige stillinger

789 følgere

Psykolog - 100% fast stilling

Akershus universitetssykehus HF - Distriktspsykiatrisk senter Grorud (DPSG)

Psykologspesialist- DPS Nedre Romerike, Akutteam

Akershus universitetssykehus HF - NEDRE Akutteam

Lørenskog

Barnepleiere

Akershus universitetssykehus HF - Føde og barsel felles

Assisterende seksjonsleder-Skytta døgn

Akershus universitetssykehus HF - GRO Skytta døgn

Lørenskog

Trives du med å yte god service ?

Akershus universitetssykehus HF - Sentralbord

Lørenskog

Overlege

Akershus universitetssykehus HF - Onkologi

Spesialsykepleier/-vernepleier

Akershus universitetssykehus HF - FOLLO ACT team

Psykologspesialist/psykolog

Akershus universitetssykehus HF - Barnehabilitering

Psykologspesialist- Avdeling rus og avhengighet

Akershus universitetssykehus HF - ARA Øvre Romerike

Lørenskog

Sykepleier

Akershus universitetssykehus HF - Fordøyelse sengeområde S304

Sikkerhetsseksjonen ved Avdeling spsialpsykiatri har ledig stilling som Sykepleier/Vernepleier

Akershus universitetssykehus HF - Seksjon B

Lørenskog

Sosionom

Akershus universitetssykehus HF - Sosionomtjenesten

Ledige stillinger som sykepleier og/eller vernepleier

Akershus universitetssykehus HF - PSYKOSE 2

Delprosjektleder IKT/MTU

Akershus universitetssykehus HF - Medisinsk teknologi og ehelse

Lørenskog

LIS

Akershus universitetssykehus HF - Onkologi

Rådgiver/lederstøtte

Akershus universitetssykehus HF - Avdeling for Akuttmedisin

Administrasjonskonsulent

Akershus universitetssykehus HF - Medisinsk divisjon

Ønsker du å være med på å videreutvikle tjenestetilbudet på ARA Follo døgn?

Akershus universitetssykehus HF - ARA Follo døgn

Spesialsykepleier-Palliativ sengepost

Akershus universitetssykehus HF - Palliativ sengepost Nbh

Psykolog/psykologspesialist - fast stilling

Akershus universitetssykehus HF - Voksenhabilitering

Postdoktor Avdeling FoU psykisk helsevern

Akershus universitetssykehus HF - FOU psykisk helsevern

Sykepleier/Vernepleier psykisk helsevern

Akershus universitetssykehus HF - Spesialpsykiatri seksjon A

Ønsker du nye spennende utfordringer i en faglig sterk og moderne psykosepost?

Akershus universitetssykehus HF

Ledig stilling som seksjonsleder Blodgiving

Akershus universitetssykehus HF - Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling

Ledig stilling som miljøterapeut / vernepleier / sykepleier

Akershus universitetssykehus HF - Akuttpsykiatrisk avdeling, seksjon F

Sykepleier/Spesialsykepleier

Akershus universitetssykehus HF - Akuttpsykiatrisk mottak

Anestesisykepleier DKS Ski Anestesi

Akershus universitetssykehus HF - DKS Anestesi - Post Op Ski

Er du en ansvarsfull og initiativrik sekretær?

Akershus universitetssykehus HF - DPS Nedre Romerike, Merkantil seksjon

Overlege - Akuttpsykiatri

Akershus universitetssykehus HF - Akutt behandlerfunksjoner og fag

Seksjonsleder akutteam

Akershus universitetssykehus HF - DPS Nedre Romerike

Medisinsk divisjon søker etter leger som ønsker å spesialisere seg i indremedisin

Akershus universitetssykehus HF - Divisjonsdirektørens sekretariat

Ønsker du en spennende ingeniør/tekniker stilling med arbeidsfelt mellom teknologi og medisin?

Akershus universitetssykehus HF - Divisjon for diagnostikk og teknologi

Frogner

Overlege til DPS Døgn

Akershus universitetssykehus HF - NEDRE Moenga døgn

Helgestillinger Miljøterapeut/Sykepleier/Vernepleier

Akershus universitetssykehus HF - Seksjon B

Sommervikarer AHUS Akuttmottak

Akershus universitetssykehus HF - Akuttmottak

Spennende og meningsfulle sommerjobber i pleietjenesten i ett av Norges største akuttsykehus

Akershus universitetssykehus HF

Spesialsykepleier/ sykepleier

Akershus universitetssykehus HF - Avd. for barn og ungdom, Avansert hjemmesykehus for barn