Mann i blå klær bærer på en brun lærveske

Jobbintervju for lederstillinger: Slik forbereder du deg

Å være leder kan være krevende, og dette gjenspeiles ofte i jobbintervjuet. Her får du våre beste tips!

Å være leder kan være krevende, og dette gjenspeiles ofte i jobbintervjuet. Det forventes at du bringer noe mer til bordet enn de grunnleggende og nødvendige kvalifikasjonene.

I denne artikkelen ser vi nærmere på noen strategier som kan sikre at du etterlater et godt og varig inntrykk!

Forstå organisasjonen

Start med å sette deg godt inn i bedriftens visjon og verdier. Som leder er det forhåpentligvis du som skal implementere og fremme disse verdiene på sikt.
Under intervjuet: Her kan du vise hvordan du har jobbet med visjoner og implementert verdier i tidligere lederstillinger

Vær forberedt på scenario-spørsmål

Når du er på intervju for en lederstilling, er det gode sjanser for at det kan dukke opp scenario-spørsmål. Dette er for at arbeidsgiver skal få innsikt i hvordan du oppfatter og håndterer komplekse situasjoner. Tenk over hvilke utfordringer du har møtt i andre stillinger, og hvordan du løste dem.

Eksempler på spørsmål under et lederintervju:

 • Håndtering av konflikter

  Beskriv en situasjon der du måtte håndtere en konflikt mellom to ansatte. Hva var problemet, og hvordan gikk du frem for å løse det?

 • Krisestyring

  Du opplever en alvorlig krise, for eksempel et stort tap av data, eller et omdømmeproblem. Hva er dine første tanker om hvordan du kan håndtere situasjonen?

 • Motiverte ansatte

  Se for deg en situasjon der du har en demotivert medarbeider som underpresterer. Hva slags tiltak kan du som leder gjøre for å motivere denne personen?

Hva er dine beste lederegenskaper?

Når det gjelder hva som er dine beste egenskaper som leder, kan det være lurt å finne frem til noen situasjoner hvor du har benyttet deg av disse egenskapene i praksis. Det holder (dessverre) ikke å ramse om forskjellige gode lederegenskaper som du har sett i en artikkel.

Her kjenner du deg selv best – trekk frem eksempler der evnen din til å lede, motivere og inspirere har vært viktig og tydelig.

Evne til strategisk tenking

Ledere bør ha evnen til å se "det store bildet". Vær forberedt på å diskutere tidligere situasjoner hvor din strategiske tenkning førte til positive resultater for selskapet.

Eksempler på strategisk tankesett:

 • Produktutvikling

  Beskriv en situasjon der du var involvert i utviklingen av et nytt produkt. Hvordan sikret du at produktet var i tråd med bedriftens mål – og markedets behov?

 • Risikostyring

  Fortell om et tilfelle der du måtte identifisere og håndtere en betydelig risiko for selskapet. Hvordan gikk du frem for å vurdere risikoen og utvikle tiltak? Husk: Vær spesifikk om hvilken rolle du hadde, de strategiske beslutningene du tok, og hva det resulterte i.

Still de rette spørsmålene

Når intervjuet nærmer seg slutten, har du en gylden mulighet til å stille spørsmål. Dette er din sjanse til å vise engasjement for rollen. Forbered noen spørsmål som viser at du forstår organisasjonen og behovene.

Eksempler på spørsmål å stille:

 • Forventninger

  Hva er de umiddelbare forventningene til den som tar over denne stillingen, og hva ser du for deg at vedkommende skal ha oppnådd innen et år?

 • Utfordringer og muligheter

  Hva er de største utfordringene avdelingen står overfor akkurat nå?

Kroppsspråk og selvtillit

Kroppspråket ditt er svært viktig.. Et fast håndtrykk, øyekontakt med alle i rommet. Selv om du kanskje er litt nervøs, er det viktig å kommunisere med selvtillit. Rett opp ryggen, pust med magen, og smil – ja, det hjelper faktisk!

Kort oppsummert

Når du søker på en lederstilling, krever det mer enn å ramse opp tidligere erfaring. Du må vise de som skal ansette deg at du bringer noen ekstra til bordet. Still forberedt, vær stolt av det du kan – og forsøk å få til en ekte, god prat med den som intervjuer deg.

Lykke til, sjef! 👔