Massimo Ravera Moment Getty Images

– Flere SMB-bedrifter melder om krevende tider

Vi tok en prat med SMB Norge for å høre hvordan det står til med små og mellomstore bedrifter i Norge i dag. Hvordan klarer bedriftene seg? Hvilke signaler sendes der ute?

– Flere SMB-bedrifter melder til oss at det er krevende tider. Økte kostnader, blant annet med råvarer, strøm og renter – og det at mange kunder har fått mer krevende økonomi og reduserer sin etterspørsel – gjør at mange bedrifter står i en tøff situasjon, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Finnes det noen lyspunkter, da? Det er fortsatt stor etterspørsel innen flere sektorer, mens noen melder om nedgang, sier Rytman.

– Det er litt forskjell fra de ulike sektorene innen SMB-markedet. Lyspunktene er at det fortsatt er mange SMB-ere som satser, og som ser lyst på fremtiden. Det er jo gitt signaler om at strømprisen nå kanskje stabiliserer seg på et lavere nivå enn man fryktet, og at rentetoppen snart er nådd. Mange satser fortsatt både tid og penger og håper på bedre tider om ikke alt for lenge.

I et - for mange - tøft marked, vil det være viktigere enn noensinne å satse på digital synlighet. Mange av SMB Norges medlemsbedrifter satser stort innen synlighet på nett, og mange satser kun på digitale tjenester og markedsføring. Den norske befolkningen bruker svært mye tid på digitale flater - da bør man være der kunden er, lett tilgjengelig.

– Mange bedrifter satser i usikre tider, også når det kommer til markedsføring. Digital synlighet koster jo i utgangspunktet mindre enn fysisk synlighet og tilstedeværelse, så flere bør se på mulighetene som digital annonsering innebærer, sier Rytman.

Hvordan kan FINN best støtte bedriftene i disse usikre tidene?

– Bedriftene er opptatt av kostnader. For mange små bedrifter utgjør annonseringen en stor del av disse kostnadene. Det er viktig at man kan gi differensierte priser og muligheter for de små bedriftene, slik at de fortsatt kan opprettholde sin digitale tilstedeværelse, sier Rytman.

  • Besøk FINN torget 7

En mer bevisst befolkning er en gylden mulighet

– Vi ser en solid vekst i antall besøkende inn på Torget, som gjør at det er mulig å treffe enda flere brukere i kjøpsmodus, sier Kathrine Opshaug Bakke, leder og bruktekspert på FINN torget.

Samtidig ser vi en økning i antall publiserte annonser fra privatpersoner. Dette skyldes nok både den strammere økonomien de fleste opplever med økte renter og inflasjon, men også en generell økende bevissthet i befolkningen om bærekraft, og at mye av det vi trenger kan kjøpes rimeligere og brukt.

– Når folk har mindre penger å rutte med, vil de være mer forsiktige med å kjøpe ting de ikke trenger. På Torget, derimot, treffer man kjøpere som har en sterk kjøpsintensjon så lenge varen oppleves som relevant og har riktig pris.

FINN jobber aktivt med både prissetting og rådgiving til annonsører for å sikre at de får best mulig effekt av sine annonser. Rådgivningen går primært på annonseutforming, men hvilke produkter man annonserer til hvilken pris, har stor betydning for hvor attraktivt brukere finner bedriftens annonser.

– Her vet vi at mange bedrifter kunne fått bedre effekt med større fokus på utforming og innhold, sier Bakke.

– Av nyheter kan vi nevne at i Schibsteds selvbetjente annonseløsning, Schibsted Admarket, nå muliggjør å målrette Display-annonser i "Torget" -kategorier. Dette er en god måte for bedrifter med begrensede budsjetter for å bygge kjennskap og synlighet blant FINNs brukere innenfor relevante kategorier, som et supplement og forsterkning av de vanlige produktfokuserte rubrikkannonsene.