Par på tur med bil og skiboks

Billånstrackeren 2024: Her er resultatene

Finn ut hvem som planlegger å kjøpe ny bil, om de velger ny eller brukt, og hvilke låneaktører de vurderer når de skal finansiere bilkjøpet i Billånstrackeren 2024.

Billånstrackeren er en årlig undersøkelse som vi i år gjennomfører sammen med Norstat og Opinion. Hensikten er å avdekke behov og atferd knyttet til bilkjøp blant den norske befolkningen.

Hvem planlegger å kjøpe bil?

Av de som er innom FINN bil eller FINN motor har tre av ti planer om å kjøpe bil innen 12 måneder. Trenden er nedadgående: fra 2021 til 2024 har andelen som har planer om å anskaffe bil gått ned med 6 prosentpoeng.

De største grunnene til at man ikke har planer om å anskaffe bil er at man allerede har bil, økonomiske hensyn, miljøhensyn, parkeringsutfordringer, etc.

Færre vurderer å kjøpe nybil

Det er en svak nedgang i andelen som kun ønsker nybil. 22 prosent vurderer kun nybil. Det er særlig den eldste aldersgruppen som vender seg mot bruktbilmarkedet.

  • Billånstracker 1

Vi ser en tendens til at flere vurderer å betale kontant for den nye bilen, som kan være en konsekvens av dyrere lån.

Av de som vurderer kontantfinansiering:

  • 48 % har planer om kjøp av bruktbil

  • 20 % har planer om kjøp av ny bil

  • 29 % vurderer både ny og brukt

Av de som vurderer å finansiere via lån:

  • 40 % har planer om kjøp av bruktbil

  • 20 % har planer om kjøp av ny bil

  • 37 % vurderer både ny og brukt

Færre vurderer dyre bilkjøp og store billån

Vi ser en tendens til nedgang i de største bilkjøpene, som kan skyldes økte rentekostnader.

Grafen under viser at noe færre tenker å kjøpe bil til over 500 000 kr i 2024 sammenlignet med tidligere år, mens flere vurderer en bil mellom 300 000 - 500 000 kr.

  • Billånstracker 2

Vi ser også at færre vil ta større billån. Andelen som tenker å ta opp mer enn halvparten i lån har sunket fra 53 % i 2022 til 41 % nå i 2024.

Majoriteten ser fortsatt for seg å ta opp lån for å finansiere bilkjøpet, og billån (60 %) og rammelån (32 %) er fortsatt de mest aktuelle finansieringsformene.

Flest vurderer Sparebank1 og DNB, mens Sbanken synker

Vi spurte respondentene hvilke banker de ville vurdert for billån. DNB og Sparebank1 er de mest populære, fulgt av Nordea, Santander, Sbanken, Danske bank og Eika.

Oppkjøpet av Sbanken har gitt negative konsekvenser, og andelen som vurderer Sbanken ved billån har sunket betraktelig: fra 31 % i 2021 til 19 % nå i 2024.

  • Billånstracker 3

Renta er desidert viktigst ved valg av bank for billån, fulgt av lengde på nedbetalingstid, mulighet for å ta opp lån hos eksisterende hovedbank og at banken ikke har termin- eller etableringsgebyr på lånet.

Slik ble undersøkelsen utført

  • Norstat står for datainnsamlingen til Billånstrackeren i år, slik som i foregående år. Utvalget består av personer som har vært inne på FINN bil/FINN motor de siste månedene. Vi har intervjuet 3727 personer i januar og februar 2024, hvorav 1126 har planer om å kjøpe bil.