FINN ikoner 1280x400 1

Siste nytt fra BFFT, eiendoms- og bilmarkedet 2023

Her blir du oppdatert på siste nytt fra våre markeder!

Publisert 20. juni, 2023

Bolig og billånstorgene

BFFT første halvår 2023

BFFT er bank-, finans- og forsikringstorgene på FINN.

– Vi ser en liten trafikknedgang inn til biltorget på FINN, men en økning i klikk ut til partnere. Viktigheten av å orientere seg i markedet har økt sammen med økte rentesatser, så kunder bruker BFFT mer aktivt i mer urolige tider for bil, sier Lars Nistad, forretningsutvikler for FINN personlig økonomi.

– For bolig ser vi økt trafikk inn til boliglånstorget, men en nedgang i klikk ut til partnere. Her er det store muligheter for å differensiere seg og for å tiltrekke mer trafikk for de bankene som har lyst til å vokse!

Trafikkrekord i boligvertikalen

– Akkurat nå ligger det 16 700 boliger til salgs på FINN eiendom. Dette er 33 prosent flere boliger tilgjengelig akkurat nå enn på samme tidspunkt i fjor, sier Jørgen Hellestveit, leder for FINN eiendom.

Selv om utbudet nå virker å være høyt på landsbasis, skal vi ikke lenger tilbake enn til 2020, 2019 og 2018 hvor utbudet var betydelig høyere på denne tiden av året (omtrent 15 % høyere volum enn i dag).

– Vi har akkurat summert mai måned i våre egne analyser og kan konstatere at vi har slått trafikkrekord på boligvertikalen. Aldri før har så mange kikket på boligannonser – og kikket så mange ganger som de har gjort – på FINN som i forrige måned. Her ser vi en økning år over år på 13 prosent, og en trafikkøkning hittil i år på 8 prosent, sier Hellestveit.

Disse tallene viser at boligkjøperen akkurat nå har flere boliger å velge mellom, og at boliginteressen (målt i annonsetrafikk) aldri har vært høyere enn måneden vi nå har lagt bak oss.

– I Oslomarkedet ser vi en følgende nåsituasjon: 1 900 boliger til salgs, 20 % flere enn på samme tidspunkt i fjor, men samtidig færre enn foregående år før det. Også her holder annonsetrafikken seg svært høy, og stiger i takt med annonsevolumet, sier Hellestveit.

➤ Les også intervjuet med Jørgen i E24 om status i markedet. E24 er, som FINN.no, en del av Schibsted.

Betraktninger om nåværende situasjon i bruktbilmarkedet

– I løpet av siste del av fjoråret og et godt stykke inn i 2023, har varelagrene av brukte biler bygget seg opp på FINN. Vi ser nå at etterspørselen begynner å øke mer enn tilbudet, sier Terje Dahlgren, forretningsutvikler på FINN.

Nå nærmer vi oss sommerferien, og som vanlig opplever vi pågang i denne sesongen. Det er også en ytterligere økning i antall biler som markeres solgt eller som avpubliseres på FINN.

– Situasjonen er slik at tilstrømningen av brukte biler nå er lavere enn hva som forsvinner fra markedsplassen, og det betyr at varelagrene minker, sier Dahlgren.

I løpet av de siste tre månedene bruker forhandlere 36 dager (median) på å selge en bruktbil på FINN (publiseringstid). Det er stor forskjell på publiseringstiden når vi sammenligner drivlinjene. Gjennom vinteren og våren har vi opplevd et skifte, hvor bensin- og dieselbilene selges raskest. Elbilene har gjennom flere år hatt den desidert korteste publiseringstiden – nå er det de som trenger lengst tid på å finne ny eier.

Median publiseringstid (tre siste mnd.): 29 dager for bensin, 30 dager for diesel, 43 dager for hybrid og 46 dager for elbil.

– Vi ser også at gjennomsnittsprisen for elbiler som selges via FINN er nedadgående. Medianprisen for elbiler som ble solgt/avpublisert var 419 000 kroner i Q4 2022. Så langt i Q2 er medianprisen 340 000 kroner. Årsaken er sammensatt, sier Dahlgren.

– Antagelsen er at den økonomiske nedgangsperioden vi er inne i, påvirker bilkjøper til å velge rimeligere alternativer. På tilsvarende brukte biler av samme merker/modeller, finner vi også en prisnedgang. Vi kan derfor konkludere med at prisreduksjonen som har funnet sted på enkelte nye elbiler, har påvirket prisene på bruktbil i negativ retning.

Selv om vi ser at elbilsalget stagnerer noe, og at situasjonen har endret seg fra "selgers marked" til "kjøpers marked", er de tre mest solgte brukte bilmodellene i markedet elbiler. På førsteplass har vi Volkswagen Golf. På andreplass ligger Nissan Leaf, og Audi e-tron ligger på tredjeplass. Den mest solgte hybridbilen er Toyota RAV4 (4. plass) og Volkswagen Transporter er den mest solgte dieselbilen (6. plass).

– Når det gjelder registreringer/utleveringer av nye biler, viser OFV-statistikken en nedgang på 10,26 prosent for Q1. Tesla har en positiv trend og er i samme periode det bilmerket med flest biler registrert (9 474 stykk, en oppgang på 87 prosent). Volkswagen kom inn på 2. plass (4 025 stykk, en oppgang på 95 prosent) og Toyota på en 3. plass (2 301 stykk, en oppgang på 390 prosent). Nye elbiler hadde i Q1 en markedsandel på 77 prosent, sier Dahlgren.