Foto: Roman Babakin / iStock / Getty Images Plus
Foto: Roman Babakin / iStock / Getty Images Plus

Bruktbilmarkedet holder seg godt; litt mindre besøk inn til fritidsmarkedene

Få med deg tall fra FINN motors tredje kvartal; annonsebesøk og -publiseringer, publiseringstid og søkeord.

– Besøkene på FINN motor har holdt seg stabilt høyt hittil i 2022, og sammenligner vi besøk i Q3 mot Q3 i 2019, har vi nå en korreksjon på hele 9 prosentpoeng flere besøk, sier leder for FINN motor, Eirik Håstein.

2020 og 2021 ble alt annet enn normalår for undermarkedene Bil, Båt, MC og Næring. Interessen for fritidsaktiviteter innenfor landegrensene vokste kraftig i løpet av disse årene, da vi ikke kunne reise rundt som før. Det er derfor naturlig å sammenligne året vi er i nå og dette kvartalet med samme periode i normalåret 2019.

  • FINN motor OFV

Bruktbilmarkedet holder seg godt, tross renteoppgang og høy prisvekst

I Norge har vi hatt 6 % nedgang i antall eierskifter (OFV) sammenlignet med Q3 i fjor. Dersom vi sammenligner med 2019, er andelen eierskifter opp 5 % i dette kvartalet, og det er solgt 7 % flere nye biler.

Antall nye bruktbilannonser på FINN er opp 1 % sammenlignet med Q3 i 2021, men vi ser at det markeres solgt/avpubliseres noe flere biler enn hva som kommer inn. Dette betyr at varelagrene av brukte biler i markedet minker. Annonsebesøkstallene på FINN bil er 8 % høyere sammenlignet med Q3 2019.

  • FINN bil 1

Pulsen på markedet måler vi blant annet med publiseringstid. Fra Q2 til Q3 i år har publiseringstiden gått ned med 5 dager. Det betyr at det går 5 dager fortere å selge en bil på FINN akkurat nå, og denne trenden er nedadgående. Samtlige drivlinjer har en nedgang i publiseringstid, og det er indikasjoner på at etterspørselen etter brukte biler med fossile drivlinjer fortsetter å være stabilt høy.

Færre annonser og litt mindre besøk for caravan- og båtforhandlerne

– Vi hører fra våre partnere at salget av nye bobiler, campingvogner og båter er avtagende sammenlignet med tidligere år. Dette kan ha flere årsaker. For bobiler vet vi at det er utfordringer med leveranser fra underleverandører som fører til at forhandlerne sliter med å få tak i nok objekter, sier Håstein.

  • Merknad: Dette er Q3 2022 mot Q3 2021. Annonsebesøk målt mot 2019 er naturligvis høyere, da dette var et normalår.

    Merknad: Dette er Q3 2022 mot Q3 2021. Annonsebesøk målt mot 2019 er naturligvis høyere, da dette var et normalår.

Fritidsmarkedet på FINN har færre annonser nå sammenlignet med 2019. For eksempel hadde bobilforhandlerne 66 % flere annonser i samme periode i normalåret. I tillegg kan det se ut som at etterspørselen etter de dyreste objektene har avtatt, og det er da forståelig at forhandlerne merker mindre trafikk i butikken. Totalt sett er det 10 % flere annonsebesøk på caravan og båt på FINN i Q3 2022 sammenlignet med samme periode i 2019.

Antall annonser er økende, men dette gjelder kun for det private markedet. Vi ser også at private aktører får flere visninger per annonse sammenlignet med proffmarkedet.

– De fleste som nå besøker Båt, Bobil og Caravan på FINN, søker etter rimeligere objekter. En mulighet for våre kunder kan være å vende blikket mot objekter som er typiske (populære) i privatmarkedet, sier Håstein.

Annonsebesøk for MC holder seg svært høyt

Interessen for MC fikk også en boost gjennom "annerledesårene" 2020 og 2021, men er i Q3 i år høyere enn både 2019 og 2020.

– Det kan være at MC opplever en ny vår og at dette markedet da fortsetter å vokse. Økningen i besøk på MC-annonser (Q3 2022 mot Q3 2019) er på hele 12 prosentpoeng. I følge OFV har eierskifter på MC økt med 4 prosentpoeng om vi sammenligner Q3 i år mot Q3 2019.