Foto: Getty Images / Drazen Zigiz / iStock/Getty Images Plus
Foto: Getty Images / Drazen Zigiz / iStock/Getty Images Plus

Oppdal-forhandleren Autotal har fått mer lønnsomt bilsalg med Diagnoseporten fra FINN

Etter å ha tatt i bruk det nye verktøyet fra FINN, merket Autotal raskt resultater. Hverdagen har blitt mer effektiv og de kan tidlig sette en mer riktig pris på bilene sine. De vet også hvilke biler de bør, og ikke bør satse på.

Diagnoseporten fra FINN er et verktøy som gir deg tilgang til unik innsikt om bilmarkedet så du skal få det beste grunnlaget for å sette riktig pris på bilene dine, og se hvilke grep du bør ta for å øke lønnsomheten. Bilforhandleren Autotal i Oppdal, tok nylig i bruk verktøyet, og merker allerede at de er bedre rustet til å sette riktig pris på bilene i butikken sin.

– Med et så dynamisk bilmarked som vi opererer i, er det en stor fordel å få god oversikt over hva som faktisk avgjør om en bil blir solgt eller ikke. Tidligere har vi redusert prisen på bilene vi ikke får solgt, men det trenger ikke nødvendigvis å være prisen som gjør at den ikke blir solgt, forteller Per Inge Maridal, daglig leder i Autotal. – Med Diagnoseporten kan vi enkelt se hva gjennomsnittlig publiseringstid på denne typen bil er. Noen ganger er det rett og slett bare det at bilen ikke er så attraktiv for vår kundegruppe.

Her kan du lese mer om Diagnoseporten fra FINN.

Maridal forteller også at det er overraskende stor forskjell på om en bil selges av forhandler i kategorien “Annet bilutsalg”, eller om den selges av for eksempel en merkeforhandler.

– Når vi ser at en type bil har lang publiseringstid for vår type bilutsalg, vet vi at vi bør holde oss unna disse bilene for å unngå å måtte selge den med tap. Vi har savnet et godt verktøy som gir oss mulighet til å sette riktig pris, og endelig kom Diagnoseporten fra FINN!

  • Per Inge Maridal, daglig leder i Autotal

    Per Inge Maridal, daglig leder i Autotal

Unngår tap med oppdatert markedsinnsikt

Innsikt om hva markedet er villig til å betale per bil, gir grunnlag for å kunne øke prisen særlig på biler de har mindre erfaring med fra før. For å sette pris på bilene sine, pleide forhandleren tidligere å sjekke lignende biler på FINN, eller bruke egen salgshistorikk. De endte ofte opp med en pris som var skivebom og solgte med tap før de tok i bruk det nye verktøyet, i tillegg til at det var langt mer tidkrevende.

– Markedet vårt påvirkes jo veldig av blant annet drivstoffpriser, strømpriser og sesongvariasjoner. Vi kan ha en formening om hva en bil bør koste, men Diagnoseporten gir oss en langt mer sikker pris enn da vi sonderte terrenget generelt på FINN. Det er jo ikke alltid det er like lett å sammenligne oss med andre typer bilutsalg, selv om det er samme bil vi skal selge.

Autotal kan nå prissette bilene sine etter hvordan markedet er her og nå, ikke basert på historikk som kan være utdatert. Den viktigste jobben for dem er å kjøpe inn bilen til en pris de ikke vil tape på ved videresalg, og samtidig klare å holde takten i å snu varelageret.

– Den største fordelen med Diagnoseporten fra FINN er absolutt at vi kan sette riktig pris på bilene våre, og at vi får full oversikt over publiseringstiden på bilene våre. Dersom vi ser at tiden øker, må vi gjøre tiltak som for eksempel å justere annonseteksten, ikke nødvendigvis redusere prisen slik vi har gjort tidligere. Med dette verktøyet kan vi også være mer sikre på at vi tar inn de riktige bilene for oss.

Abonner på Diagnoseporten du også!

Diagnoseporten fra FINN passer for alle bilforhandlere, uansett størrelse. Abonnementet koster 3400 kroner og faktureres månedlig, og det kan sies opp når som helst.

Vil du høre mer eller bestille abonnement? Ta kontakt med oss på telefon 22 42 65 00 eller e-post motor_varsel@finn.no.