Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb

Trender i arbeidsmarkedet under koronakrisen

Vi står i en krevende situasjon, men likevel opplever noen yrkesgrupper vekst i disse dager. Produktdirektør i FINN jobb, Christopher Ringvold, har sett nærmere på trendene i dagens arbeidsmarked.

FINN jobb er for de aller fleste en stillingsportal, men også en indikator for det norske arbeidsmarkedet. På svært kort tid har markedet endret seg drastisk, og mange er berørt av dette. På FINN jobb har vi likevel over 1 million besøk ukentlig, også etter at koronakrisen brøt ut. Kandidatene er fortsatt aktive og behovet for ny jobb vil etter all sannsynlighet være stort i tiden som kommer.

Fra og med 12. mars, som var første dag med regjeringens strenge tiltak, er det lagt ut over tre tusen nye stillingsannonser på FINN jobb.

- Det er ingen tvil om at arbeidsmarkedet befinner seg i en svært krevende situasjon. Mange arbeidsgivere permitterer i disse dager, og da vokser det frem en stor gruppe arbeidstakere som er på utkikk etter nye muligheter. Vi i FINN merker dette skiftet på mange måter, og vi tar vår rolle som ledende markedsplass for stillingsannonser i Norge på største alvor, sier Christopher Ringvold, produktdirektør for FINN jobb.

- Samtidig ser vi at det er variasjoner i de ulike bransjene som lyser ut stillinger. Det er selvsagt mye nedgang i noen segmenter, men også en rekke yrkesgrupper som opplever god vekst , fortsetter Ringvold.

Trender innen stillingsfunksjoner og bransjer

  • Jobb inforgrafikk corona

- Når det gjelder stillingsfunksjoner, ser vi en klar økning i yrker som nå er etterspurt for å holde hjulene i Norge i gang, bokstavelig talt. Dette gjelder særlig transport av varer og logistikk, sammen med drift og vedlikeholdstjenester og butikk og varehandel, kommenterer Ringvold.

  • Jobb inforgrafikk corona2

- Blant bransjene som kanskje ikke så overraskende har økt mye den siste tiden, er helse og omsorg. Vi ser også at utlysninger innen stillingsfunksjonen helsepersonell har en solid økning. Dette er ikke så overraskende med tanke på dagens situasjon, og at mange sykehus og helseinstitusjoner mangler nok folk. Fra 18. mars gjorde vi det gratis for norske sykehus å annonsere på FINN jobb, og vi har også merket et økt trykk etter det, sier Ringvold videre.

Andre bransjer som har økt de siste 14 dagene er matvareproduksjon og -industri, og forsvar og militær. I tillegg har utlysninger innen stillingsfunksjoner som transport og sjåfør, mekanikk og installasjon, og sikkerhet, også økt den siste perioden.

  • Jobb inforgrafikk corona4

Trender innen søkeord

  • Jobb inforgrafikk corona3

- Vi ser at sommerjobb fortsatt troner på toppen som det aller mest brukte søkeordet på FINN jobb, noe som viser en viss optimisme blant jobbsøkere. At det fortsatt gjøres flere tusen søk på sommerjobb på FINN hver uke, kan tyde på at mange, kanskje også blant permitterte, ønsker å få erfaring innen yrker man kanskje ikke har prøvd seg på tidligere.

FINN som markedsplass for arbeidsgivere og arbeidssøkere

- Det er selvsagt viktig for oss som markedsplass å sørge for god tilførsel av kandidater til aktuelle stillinger. Vi jobber derfor med flere tiltak, blant annet for at enda flere arbeidssøkere oppdager nytten av å fylle ut CV-en sin på FINN, slik at vi gjør det lettere å koble riktig kandidat til rett stilling.

- Det er viktigere enn noen gang at de som lyser ut stillinger på FINN.no utnytter annonseformatet til fulle, både med tanke på tekst og bilder, avslutter Ringvold.

Trenger du hjelp av oss?

Vi i FINN jobb står alltid klare til å bistå alle våre kunder som trenger hjelp til rekruttering, spesielt nå i koronakrisen. Du kan enten ta kontakt med din kunderådgiver, eller ringe oss på 22 86 44 10 mandag til fredag mellom klokken 9.00 og 16.00, eller sende e-post til jobb@finn.no.