Foto: Kilian Munch
Foto: Kilian Munch

Julie Sharoni Hammer: Årets hodejeger på The Hunt 2023

Det ble til slutt Julie Sharoni Hammer fra Personalhuset som stakk av med prisen for Årets hodejeger på The Hunt. Vi tok en prat med den ferske vinneren.

Til prisen for Årets hodejeger var Lone Holm Blaasvær i The Assessment Company, Dfind Digital & IT, og Julie Sharoni Hammer i Personalhuset nominert.

– Jeg er litt rørt jeg, sa vinneren Julie Sharoni Hammer da hun ble ropt opp som vinner av prisutdelerne Ingeborg Storm Holm og Roar Olav Slatlem.

Julie jobber som seniorrådgiver og har vært i rollen i 10 år. Vi måtte selvfølgelig stille den nybakte vinneren noen spørsmål.

Gratulerer med seieren! Hvordan føles det å ha vunnet prisen for Årets hodejeger?

– Tusen hjertelig takk!! For en anerkjennelse og SÅ gøy!! Det å vinne Årets hodejeger er en fantastisk følelse! Denne prisen henger høyt, så jeg er både overveldet, ydmyk, glad og veldig takknemlig. Denne prisen betyr mye for meg og alle mine kolleger i Personalhuset. Det å bli anerkjent for jobben som gjøres hver eneste dag er veldig inspirerende. Dette motiverer meg til å utvikle meg videre. FINN er en viktig aktør for rekrutteringsbransjen, så det betyr mye å få denne prisen av dere!

Hva har vært din viktigste erfaring eller læring i året som har gått?

– Den viktigste erfaringen jeg har hatt det siste året er viktigheten av å tilpasse og holde meg oppdatert på nye trender og teknologier innen rekruttering. Å være fleksibel og åpen for endring har vært nøkkelen til suksess.

Hva har vært det vanskeligste, eller det største hinderet du har møtt på det siste året?

– Det må være den økte konkurransen om talentene. Det blir stadig vanskeligere å finne kvalifiserte kandidater med de riktige ferdighetene og erfaringen, men det har også fått oss til å tenke litt ut av boksen og vi har benyttet noen nye metoder for å tiltrekke oss de kandidatene vi er på jakt etter. Det at noe er vanskelig betyr ikke at det er umulig.

Hva tror du blir enda viktigere å fokusere på fremover for å lykkes innen rekruttering?

– Hvis du brenner for faget ditt vil du alltid søke ny informasjon. På den måten holder du deg oppdatert og relevant for næringslivet. Jeg tror det blir enda viktigere å fokusere på digitalisering og bruk av teknologi i rekrutteringsprosessen, samt å utvikle gode relasjoner med kandidater og arbeidsgivere. Mangfold, inkludering og likestilling vil spille en enda større rolle i rekruttering fremover. Rekrutteringsprosesser som er mer inkluderende og mangfoldige, vil bidra til å tiltrekke seg og beholde talent fra ulike bakgrunner med forskjellige erfaringer og perspektiver.

Hva tror du blir de viktigste trendene i jobbmarkedet eller innen rekruttering i 2023?

– Noen av de viktigste trendene i jobbmarkedet og rekruttering i 2023 vil trolig være økt bruk av teknologi og kunstig intelligens, en voksende etterspørsel etter fleksible arbeidsordninger og fokus på bærekraft, samt kontinuerlig vektlegging av mangfold og inkludering. Det vil bli stadig viktigere for rekrutteringsrådgivere å finne kandidater som representerer ulike bakgrunner, kulturer og erfaringer. Jobbmarkedet endrer seg stadig, men skal man bli en attraktiv arbeidsgiver må man fortsette å fokusere på nettopp dette, for å skape en mer representativ og en inkluderende arbeidsplass.

"Dersom du ikke er bevisst inkludering, likestilling og mangfold, er du ubevisst ekskluderende."

Julie Sharoni Hammer

Hva er ditt beste tips for å lykkes som hodejeger i dag?

– Det å lykkes som hodejeger krever mye arbeid, dedikasjon og tålmodighet. Mitt beste tips for å lykkes som hodejeger er å være nysgjerrig, lærevillig og tilpasningsdyktig. Det er viktig å bygge sterke relasjoner med kandidater og arbeidsgivere, samt å kontinuerlig holde seg oppdatert på bransjetrender og teknologiske løsninger.

Hva legger du personlig i mangfold, likestilling og inkludering på arbeidsplassen?

– Jeg har selv en minoritetsbakgrunn, og tar med meg dette inn i min arbeidshverdag. Det med å skape like jobbmuligheter for alle handler om fokus og prioritering. For meg betyr mangfold, likestilling og inkludering å skape et arbeidsmiljø der alle ansatte føler seg verdsatt, respektert og inkludert, uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, seksuell orientering, funksjonsevne eller bakgrunn. Det innebærer også å aktivt jobbe for å fremme en kultur som oppfordrer til forskjellighet og respekt for andres perspektiver.

Hvordan sørger du for å etterleve verdiene i selskapet når det kommer til inkludering, likestilling og mangfold?

– Jeg etterlever verdiene ved å være bevisst mine egne holdninger og handlinger, samt ved å kommunisere åpent og støttende med kolleger og kandidater. Jeg oppfordrer til en kultur der alle kan uttrykke sine meninger og bidra til diskusjoner, og jeg sikrer at mangfold, likestilling og inkludering er en integrert del av rekrutteringsprosessen.

Hvordan skal dere fortsette å jobbe med inkludering, likestilling og mangfold i rekrutteringen og internt?

– Først og fremst med å fortsette å utfordre ikke bare våre kunder, men også oss selv. Dersom du ikke er bevisst inkludering, likestilling og mangfold, er du ubevisst ekskluderende. Vi jobber kontinuerlig med dette da det er avgjørende for å bygge et inkluderende arbeidsmiljø. Det er viktig å skape en atmosfære hvor alle i teamet føler seg inkludert, og der våre forskjeller blir våre styrker. Dette bidrar til å skape trygghet og like muligheter for alle til et godt arbeidsliv.

Hvor viktig mener du at prisene på The Hunt er for bransjen din?

– Alle prisene som deles ut på The Hunt henger høyt og gir stor annerkjennelse! Prisene på The Hunt er viktige for rekrutteringsbransjen da de bidrar til å øke bevisstheten rundt dyktige fagpersoner og selskaper som utmerker seg innen sitt felt. Prisene gir også en plattform for å feire suksess og inspirere andre til kontinuerlig forbedring og innovasjon.

  • Foto: Kilian Munch

    Foto: Kilian Munch