Røde hus med fjell bak

FINN støtter ny veiledning for boligannonsering

Forbrukertilsynet har utarbeidet en ny veiledning for markedsføring av boliger. Den mest relevante endringen for FINN.no er at man alltid skal vise totalpris inkludert alle omkostninger i alle kanaler der pris markedsføres.

På FINN gjelder endringene blant annet i annonsen, lister med søkeresultater, anbefalninger og e-poster med lagrede søk. Vi har lagt til rette for at meglere kan annonsere i henhold til veiledningen. Det er lagt til felter for omkostninger og totalpris i FINN Admin, og dette er også tilgjengelig for leverandørene av meglersystemer.

Resultatlister

I resultatlistene på FINN eiendom vises totalpris i tillegg til prisantydning for hver bolig. Dette vises kun dersom megler følger veiledningen til Forbrukertilsynet.

Søkefelt

Søkefeltet som tidligere het "Pris inkl. fellesgjeld" heter nå “Totalpris”. Annonser som ikke har totalpris kommer ikke med i dette søket. Vi oppfordrer til å følge veiledningen for å sikre at boligen blir synlig i søkeresultater.

Endringen har omfattet disse kategoriene på eiendom:

Du kan lese Forbrukertilsynets veiledning her