Kjøpsbetingelser

1. INNLEDNING

FINN shopping (FINN.no/shopping) er en markedsplass hvor ulike partnere av FINN shopping kan markedsføre og selge sine varer til brukere av markedsplassen. FINN shopping eies og drives av FINN.no AS, Postboks 747 Sentrum, 0106 Oslo. For enkelhets skyld omtales FINN.no AS og FINN shopping samlet som FINN shopping i fortsettelsen. Disse vilkårene regulerer de betingelser som gjelder for kjøp på FINN shopping. Vilkårene gjelder kun kjøp til private formål (forbrukerkjøp).

2. PRISER OG BETALING

Gjeldende pris for en vare som markedsføres på FINN shopping er den pris som oppgis på www.finn.no/shopping ved betalingstidspunktet. Oppgitte priser inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene for et kjøp (inkl. frakt og eventuelle andre kostnader) vil fremgå før du gjennomfører bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å kansellere kjøpet eller endre pris ved vesentlige skrive- eller trykkfeil dersom feilen er eller burde være åpenbar for deg som kjøper, selv om du har mottatt ordrebekreftelse. Med vår betalingspartner Klarna AB kan du velge å betale med kort, faktura eller delbetaling.  Hvis du handler med faktura så vil denne bli sendt til deg via e-post og forfaller i løpet av 14 dager. Det påløper heller ingen gebyrer for vanlig fakturakjøp. For å se fullstendige vilkår for Klarna se linken nedenfor:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/43507/nb_no/checkout

3. BESTILLING OG ORDREBEKREFTELSE

Din bestilling er bekreftet og bindende så snart du har mottatt ordrebekreftelsen. Du bør for sikkerhets skyld kontrollere innholdet i ordrebekreftelsen. Dersom det ikke er samsvar mellom ordrebekreftelsen og din bestilling bør du kontakte FINN shopping umiddelbart. Vi vil til enhver tid tilstrebe og gi våre kunder så korrekt og oppdatert informasjon som mulig, men vi tar forbehold om at feil på beholdning, tekniske feil knyttet til handlekurven og utsjekk kan oppstå. Vi tar også forbehold om at skrive- og trykkfeil kan forekomme, slik at leveransen til kunden kan oppfattes som feil eller ufullstendig. Bilder på våre nettsider kan i noen tilfeller være illustrative, og dermed avvike noe fra varens faktiske utseende. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi tar kontakt med kjøper for å finne en alternativ løsning, og muligheten for å akseptere vårt nye tilbud.

4. LEVERING

FINN shopping leverer til hele Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Antatt leveringstidspunkt vil normalt bli oppgitt i forbindelse med bestillingen. Vi etterstreber å gi så korrekt informasjon om levering som mulig, men forhold hos våre partnere og/eller transportører kan gjøre at leveringstider kan avvike noe. Leveringstidspunktet må derfor anses som veiledende. Dersom det ikke er angitt noe leveringstidspunkt skal varen leveres varen innen 30 dager etter at du har mottatt bestillingsbekreftelsen. Dersom varen ikke leveres, eller leveringen er vesentlig forsinket, har du rett til å kreve at kjøpet heves. Pakker kan ligge hos Posten i 14 dager. Uavhentede og ubetalte pakker returneres til partner, og kjøper vil bli belastet et gebyr på kr. 250,- + frakt tur/retur for å dekke våre kostnader i forbindelse med dette. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5. FORSINKELSE, MANGEL OG REKLAMASJON

  • Forsinkelse: Dersom selger ikke leverer varen eller leveringen er forsinket kan du holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven kapittel 5.
  • Mangel: Dersom en vare er mangelfull, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, og du har reklamert innen fristen, kan du gjøre gjeldende rettighetene som følger av forbrukerkjøpsloven § 26.
  • Reklamasjon: Reklamasjoner må meddeles innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, og for øvrig innen de fristene som følger av forbrukerkjøpsloven § 27. Når du reklamerer må du oppgi til selger all informasjon som selger har behov for for å kunne ta stilling til reklamasjonen, slik som hvilket produkt det gjelder, kjøpstidspunkt, en beskrivelse av mangelen, og bilder av mangelen. Reklamasjonskrav bør gjøres skriftlig ved å fylle ut dette skjemaet.

6. ANGRERETT

Du har normalt 14 dagers angrerett på varer kjøpt via FINN shopping. Angrefristen regnes fra du mottok varen(e) og angreskjema. Dersom du ønsker å benytte angreretten oppfordres du til å gi melding om dette ved å fylle ut dette skjemaet. Om du ikke har mottatt angreskjema, vil angrefristen likevel gå ut 12 måneder etter at varen er mottatt. Ved bruk av angreretten må varen returneres til leverandør innen rimelig tid. Ved postforsendelse må vare leveres tilbake til hentested (postkontor eller post i butikk). Ved hjemlevering må kunde, etter avtale med transportør eller selger (avhengig av vareleverandør), være tilgjengelig på hentetidspunkt. Du vil få tilbakebetalt hele kjøpesummen innen 14 dager fra den dag den returnerte varen er mottatt, eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Kunden kan bruke varen i angrerettsperioden, men dersom varens verdi er redusert på grunn av mer bruk enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må kunden selv dekke eventuelt verditap.

7. BYTTE AV VARER

FINN shopping har et stort og variert vareutvalg fra en rekke partnere. Dette medfører ulik praksis for muligheten til å bytte varer. I de fleste tilfeller må kundene benytte seg av angreretten dersom de ønsker å endre kjøpet. Dersom selgeren har bytterett vil dette fremgå av et eget returskjema som ikke må forveksles med angreskjemaet.

8. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til at vi kan behandle dine personopplysninger i tråd med følgende vilkår og vår personvernerklæring. Hvis du ønsker å endre personvernsinnstillingene dine, kan dette gjøres i innstillingene for din SPiD-konto. Dine personopplysninger vil bli sendt til vår partner som er ansvarlig for utsending av varen.

Se personvernerklæringen vår for utfyllende informasjon.

Informasjon som lagres

Vi henter opplysninger du har oppgitt om deg selv i profilen på din SPiD-konto, og lagrer opplysninger om eventuell regningsbetaler og leveringsadresse. I tillegg lagres informasjon om bruk av tjenestene, herunder hvilke produkter du bestiller, hvilke nettsider som besøkes, informasjon om posisjon (geolokasjon) og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. Opplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra cookies og lignende teknologier, SPiD-tilknyttede tjenester og tredjepartsaktører, herunder kredittopplysningsbyråer dersom du foretar kredittkjøp.

Formålet med lagringen

Vi behandler opplysningene for å gjennomføre avtalen med deg, forbedre og videreutvikle våre tjenester, begrense misbruk, få større kunnskap om den enkelte bruker slik at vi kan gi anbefalinger, innhold og markedsføring tilpasset deg og ditt bruksmønster, og analysere og forstå markedstrendene.

Opplysningene nevnt ovenfor vil kunne bli utlevert til andre selskaper i Schibsted Media Group for tilsvarende formål. Selgerne vil kun få utlevert de opplysningene som er nødvendig for at disse skal kunne gjennomføre transaksjonen med deg. Opplysninger kan videre bli utlevert til underleverandører som utfører oppdrag for selskapene i Schibsted Media Group (såkalte databehandlere) - disse underleverandørene kan ikke bruke opplysningene til egne formål. Opplysningene vil ellers kun bli utlevert til andre tredjeparter i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Ved salg av utstyr som inneholder en fjernsynsmottaker (TV, Satellitt tuner, PC med tv kort og lignende) innrapporteres kjøpers navn, adresse samt kjøpsdato til NRK i henhold til kringkastingsloven.

Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan også når som helst kreve at opplysningene slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg.

Sikring av personopplysninger

Personopplysninger som samles inn lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13

Behandlingsansvarlig

FINN.no AS er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av ovennevnte. Ved kjøp som foretas via din SPiD-konto har vi delt behandlingsansvar med Schibsted Payment AS for opplysninger knyttet til personalia, pålogginger og kjøp.

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på shopping@finn.no eller telefon 38113050. Du kan også kontakte Schibsteds personvernombud på personverombud@schibsted.no.

9. COOKIES

Vi samler inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter. Vi bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. Det er mulig å se seg rundt i nettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle.

10. SALGSPANT

FINN shopping har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

11. COPYRIGHT

Alt innhold på FINN shopping eies av FINN shopping, FINN shoppings partnere eller deres underleverandører. Innholdet er beskyttet etter bl.a. opphavsrettslig-, markedsføringsrettslig- eller varemerkerettslig lovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på FINN shopping ikke under noen omstendighet kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter samtykke fra eier av materialet.

12. TVISTELØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Partene kan også fremme saken for de ordinære domstolene.