Småbåtregisteret – drevet av Redningsselskapet

Denne båten er registrert i Småbåtregisteret.

Skjema for omregistrering.

En registrert båt er en identifiserbar båt. Dette er viktig for deg fordi:

 • Trygghet ved kjøp og salg – enkelt å identifisere rettmessig eier
 • Hovedredningssentralene, Redningsselskapet og nødetatene har direkte tilgang til Småbåtregisteret
 • Småbåtregisteret er et viktig verktøy for oppsporing av båter og båteiere
 • De fleste forsikringsselskap har krav om registrering
 • Mange av landets havner og båtforeninger krever registrering
 • Overskuddet i Småbåtregisteret går til Redningsselskapets arbeid
 • Med en registrert båt bidrar du til trygghet og trivsel på sjøen

Småbåtregisteret er Norges største båtregister for båter opp til 15 meter.

Viktige enheter som har døgnkontinuerlig tilgang til Småbåtregisteret:

 • Hovedredningssentralene (som har det overordnede operative ansvaret ved søk- og redningsaksjoner)
 • Politiet
 • Redningsselskapet
 • Havnevesenet
 • Forsikringsselskapene