Småbåtregisteret – drevet av Redningsselskapet

Vi fant ikke informasjon om denne båten er registrert i Småbåtregisteret.

Her er det mulig at eier har fylt inn feil reg nummer eller ikke fylt inn reg nummer i det hele tatt. Skjema for nyregistrering.

En registrert båt er en identifiserbar båt. Dette er viktig for deg fordi:

 • Trygghet ved kjøp og salg – enkelt å identifisere rettmessig eier
 • Hovedredningssentralene, Redningsselskapet og nødetatene har direkte tilgang til Småbåtregisteret
 • Småbåtregisteret er et viktig verktøy for oppsporing av båter og båteiere
 • De fleste forsikringsselskap har krav om registrering
 • Mange av landets havner og båtforeninger krever registrering
 • Overskuddet i Småbåtregisteret går til Redningsselskapets arbeid
 • Med en registrert båt bidrar du til trygghet og trivsel på sjøen

Småbåtregisteret er Norges største båtregister for båter opp til 15 meter.

Viktige enheter som har døgnkontinuerlig tilgang til Småbåtregisteret:

 • Hovedredningssentralene (som har det overordnede operative ansvaret ved søk- og redningsaksjoner)
 • Politiet
 • Redningsselskapet
 • Havnevesenet
 • Forsikringsselskapene