Bildegalleri

Storevarveien 311 b-d

Lekre Familieboliger m/4 soverom - 2 bad-Vaskerom-Garasje med overliggende terrasse - Egen hage - Sjønært

Kart med kartnålStorevarveien 311 B, 3160 Stokke
Prisantydning6 050 000 kr
Totalpris
6 066 250 kr
Omkostninger
16 250 kr
 • Planlegging

  Underveis

 • Salgsstart

  Salget er i gang!

 • Byggestart

  Etter avtale

 • Overtakelse

  Etter avtale

Nøkkelinfo

Boligtype
Enebolig
Soverom
4
Primærrom
118 m²
Bruksareal
140 m²
Energimerking
B - Rød

Les mer om bruksareal her

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

Oppvarming

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Varmekilder er ikke funksjonstestet.

Adkomst

Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

Parkeringsforhold

Lading av El-bil/Hybrid:
Megler har ikke undersøkt om det er tilrettelagt for lading av El-biler og Hybrider i borettslaget/sameiet. Hvorvidt det er mulighet for slike anlegg eller installasjoner må kjøper selv undersøke.

Adgang til utleie

Ingen begrensning i utleie av hele boligen under ett til boligformål.

Regulering

Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligformål og LNF-område. Se vedlagte kart fra kommunen. Planbestemmelser foreligger på meglers kontor.

Ferdigattest

Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse.

Beskrivelse (type bolig)

Enebolig

Bygningsinformasjon / byggemåte

Arealene er oppgitt av bygningssakkyndig på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. ifølge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.


Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

Bruksareal per etasje: Bolig B
Første etasje: 58,4 kvm (BRA)
Andre etasje: 59,7 kvm (BRA)
Totalt innendørs areal er 118,1 kvm (BRA)
Totalt areal, inkludert garasje og bod: 140,5 kvm (BRA).

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for EiendomsMegler 1 Sørøst-Norge.Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, bygningssakskyndig, selgers opplysninger gitt til bygningssakskyndig, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.


Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Hvitevarer / tilbehør

Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter

Størrelsen på kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligene ikke er bygget og seksjonert. Sandefjord kommune fastsetter endelige kommunale avgifter og det tas derfor forbehold om størrelse på dette.
Kommunale avgifter faktureres direkte til enhver kjøper fra kommunen.

Vei, vann og avløp
Det er opparbeidet adkomstvei til boligene fra Storevarveien. Boligene blir tilkoblet det offentlig vann- og avløpsnettet.

Andre utgifter

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Fellesgjeld og lånebetingelser

Avdragsfrihet
Lånet i XX har noen år med avdragsfrihet: Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling xx/xx-201x utgjøre ca. kr xxxx,- pr. mnd for denne boligen.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Fastsettes normalt av Skatt Sør i etterkant av ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av hvorvidt eier benytter boligen som sin primærbolig (folkeregistrert adresse) eller sekundærbolig, hvorav sistnevnte vil få en høyere ligningsverdi (opp mot 90 % av markedsverdi) enn primærbolig (normalt 25-30 % av markedsverdien).

Se mer info på Skatteetatens hjemmeside.

Sentrale lover

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Egenerklæring konsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse

Etter avtale med selger
Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Viktig informasjon

Det er nye regler fra 01. januar 2022 - hva må du passe på som kjøper?
- Lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse i salgsprospekteten og selgers egenerklæring nøye.
- Du kan ikke klage på forhold som du har
fått opplysninger om i tilstandsrapporten, i salgsoppgaven eller på andre måter.
- Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på boligen fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete avvik, etter den standarden som boligen har. Oppgradering til dagens standard kan koste mer. For eksempel å bytte fra gulvbelegg til parkett eller å etterisolere for bedre energibesparelse.
- Husk: Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til selger.

Beliggenhet

kart
Logo

EiendomsMegler 1 Tønsberg ​/​ Z-eiendom

Vi loser deg trygt gjennom hele boligsalget

Annonseinformasjon

FINN-kode321312943
Sist endret15. mars 2024 13:54
Referanse223040401

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.