Bildegalleri

Åsmoen/Jessheim

Åsmoen/Jessheim Innflyttingsklare rekkehus i barnevennlig tun. Varmepumpe, 3 sov, solrik uteplass og carport.

Kart med kartnålÅsmoen, 2050 Jessheim
Prisantydning5 750 000 kr
Totalpris
5 760 170 kr
Omkostninger
10 170 kr
Felleskost/mnd.
1 287 kr

Nøkkelinfo

Boligtype
Rekkehus
Soverom
3
Rom
4
Primærrom
95 m²
Bruksareal
99 m²

Les mer om bruksareal her

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

Oppdragsansvarlig

PrivatMegleren Nyeboliger AS / Øyvind Thorberg Simonsen

Selger/Utbygger

Skanska eiendomsutvikling as

Betegnelse

Gnr. 81 Bnr. 380 Snr. 13 i Ullensaker kommune

Byggeår

2023 / modernisert 2

Innflyttingsklare rekkehus i barnevennlig tun

Velkommen til et helt nytt rekkehustun med fokus på barna! Her har du hage og kort vei til naturomgivelser i samme pakke. Det er kort vei til flere ulike barnehager og skoler i området. Er du avhengig av tog i hverdagen, er Jessheim stasjon i nærområdet.

Det er også én carport inkludert i prisen som er rett ved husets inngang. Enkelt og effektivt i en ellers travel hverdag. I tillegg til fokus på barna, er det lagt vekt på energieffektiv løsning med varmepumpe. Dette gir god varme i hele husets første etasje samtidig som det er kostnadeffektivt.

Rekkehusene er araleeffektive med kun to plan. Første etasje inneholder kjøkken og stue samt gang med WC. Andre etasje inneholder tre soverom og stort familiebad med opplegg for vask og tørk.

Med flere familier i samme livssituasjon, er det lett å finne andre nabobarn å leke med!

Les mer om prosjektet: https://www.boklok.no/kjop-bolig/sok-bolig/boklok-aasmoen/

Byggemåte

Husene består av prefabrikkerte moduler i tre med plate på mark. Modulene bygges innendørs på fabrikk i Norge og monteres ute på byggeplassen. Se leveransebeskrivelse for mer detaljer.

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: 95 kvm, Bruksareal: 99 kvm

1.etasje: Entré, kjøkken, WC og stue
2.etasje: Gang, bad, bod og 3 soverom

Oppvarming

Oppvarming med varmepumpe på stue/kjøkken. Elektriske varmekabler i gulv i entré, bad og WC. Elektriske panelovner på soverommene.

Parkering / Garasje

Det medfølger 1 carport til hver bolig. Til enkelte boliger medfølger det også en utendørs p-plass i tillegg. Se prislisten for boliger som har utendørs p-plass i tillegg til carport.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse for rekkehus 1, 2 og 5, datert 13.03.23 og midlertidig brukstillatelse for rekkehus 3 og 4 datert 18.04.23. Det gjenstår noe mindre arbeid, som gartnerarbeid, asfaltering, ferdigstillelse av lekeapparater og tetthetsmåling før ferdigattest kan utstedes. Arbeidene skal utføres innen 01.06.23 og er ikke til hinder for at boligene kan overtas.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger, vei og lekeplass.Tilstøtende eiendommer er regulert til boligbebyggelse.

Interessenter oppfordres til å kontakte megler ved spørsmål til reguleringen i området. Gjeldende reguleringsbestemmelser kan mottas fra megler ved henvendelse.

Det er ikke konsesjonsplikt, odel eller boplikt på eiendommen.

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.
Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Oppgjør

Det betales ikke forskudd. Kjøpesum og omkostninger skal innbetales før overtagelse. Kjøper plikter ikke å innbetale noen del av kjøpesummen før selger har stilt garanti iht. bestemmelsene i bustadoppføringslova § 12.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Adgang til utleie

Boligene leveres ikke med separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom (hybel), så fremt arealet er godkjent for varig opphold. Ev. leietaker må følge sameiets vedtekter og ev. ordensregler på lik linje med eier.

Konsesjon / Odel

Det er ikke krav til konsesjon ved erverv av eiendommen.

Det hefter ikke odel på eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

Boligene er innflyttingsklare.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Meglers vederlag og utlegg

Megler har et vederlag på kr 50 000 inkl. mva. per solgte enhet i prosjektet. I tillegg kommer et oppgjørshonorar på kr 6 250 inkl. mva. Bonus ved utsolgt prosjekt.

Dersom handel ikke kommer i stand, har megler ikke krav på provisjon. Vederlag og utlegg betales av selger.

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode301956846
Sist endret08. feb. 2024 13:04
Referanse304230115

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.