Bildegalleri

Innendørs parkeringsplasser | Sentrum | lave felleskostnader | ca samme kostnad å kjøpe pr mnd som å leie!

23 Innendørs parkeringsplasser | Sentrum v/ Extra Bryggen | lave felleskostnader

Kart med kartnålGabrielsenveien 3, 9600 Hammerfest
Prisantydning290 000 kr
Totalpris
298 007 kr
Omkostninger
8 007 kr
Felleskost/mnd.
170 kr
 • Planlegging

  -

 • Salgsstart

  -

 • Byggestart

  -

 • Overtakelse

  -

Nøkkelinfo

Boligtype
Enebolig
Soverom
0
Primærrom
10 m²
Bruksareal
10 m²

Les mer om bruksareal her

Visning

Alle våre visninger har påmelding. Det er enkelt å melde seg på, med eventuelt følge, og du kan like enkelt melde deg av. For å skape trygghet, gjør vi omfattende tilrettelegging for å minimere smittefare på alle våre visninger. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til visning, men vi minner om at vi ikke håndhilser og vi holder minimum 1 meter avstand. Kontakt gjerne megler i forkant av visningen dersom du har spørsmål.
Visningspåmelding

Beskrivelse

Eier

Bar Eiendom AS

Betegnelse

Gnr. 24 Bnr. 323 i Hammerfest kommune
Ideell andel : 1/79

Byggeår

2005

Forretningsfører

Forretningsfører er ikke avklart.

Beliggenhet

Beliggende under utendørsparkeringen til Coop Extra / Hammerfest Brygge, ved Strandgata / Gabrielsensvei. Innkjøring fra kaia via Gabrielsensvei.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 10 kvm, Bruksareal: 10 kvm

Innhold

Ideell andel i parkeringssameie regulert etter sameieloven.
Kjøper får ideell andel i parkeringssamei. Kjøper har rett til å videreselge eller fremleie sin andel. P-plassen skal til enhver tid være merket, og skal kun benyttes til parkering av motorvogn/tilhenger. P-plassen skal ikke brukes til lagring av gjenstander. Med garasjeplass medfølger portåpner.

Driftsutgifter:
Sameiet sørger for drift og nødvendig vedlikehold av parkeringsanlegget. Driftskostnadene fordeles på anleggets brukere. Kjøper skal betale kr 2040 pr år til dekning av eiendomsskatt, driftsutgifter for anlegget, så som strøm, vedlikehold av anlegget inkl. port og ventilasjonsanlegg, renhold, brøyting mv. Beløpet kan justeres etter endring i konsumprisindeksen pr. januar hvert år og dersom selger kan fremvise klart høyere driftskostnader enn budsjettert. Beløpet betales forskuddsvis etter faktura fra selger.

Standard

Avmerket parkeringsplass i betongbygg/kjeller.

Utstyr

Portåpner funksjon.

Oppvarming

Garasjeanlegget er ikke oppvarmet. Det er fuktavsug i garasjen.

Parkering / Garasje

Det er oppmerket og nummererte parkeringsplasser, areal pr plass er ikke oppmålt. Parkering skjer innenfor oppmerking.

Adkomst

Adkomst via automatisk port fra Kaisiden ved Gabrielsensvei / Hammerfest Brygge

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

2020/2263732-1/200 Bestemmelse om parkering
24.03.2020 21:00
Rettighetshaver:HAMMERFEST BRYGGE SAMEIET
Org.nr: 892499152
Rett til å disponere inntil 5 parkeringsplasser på uteområde
Bestemmelse om vedlikehold

Det vil bli tinglyst rettigheter for bnr 600 (sameiet Hammerfest Brygge) samt bnr. 621 (Gabrielsenveien 1) vedr adkomst over bnr. 323.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest foreligger for 24/290, denne er bekreftet å gjelde også for parkering på 24/323

Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdi er ikke fastsatt.

Reguleringsforhold

Området er regulert for bolig/næring.

Faste, løpende kostnader

Kr. 2040 pr år.
Driftskostnadene fordeles på anleggets brukere. Kjøper skal betale kr 2040 pr år til dekning av eiendomsskatt, driftsutgifter for anlegget, så som strøm, vedlikehold av anlegget inkl. port og ventilasjonsanlegg, renhold, brøyting mv. Beløpet kan justeres etter endring i konsumprisindeksen pr. januar hvert år og dersom selger kan fremvise klart høyere driftskostnader enn budsjettert. Beløpet betales forskuddsvis etter faktura fra selger

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Areal kan ikke påberopes som mangel, parkeringsplass er meket, men ikke oppmålt. Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Fortløpende overtakelser, forutsatt ledig plass.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven (avhl.). Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven (avhl.). Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner

Vedlegg

Parkeringsplass oversiktskart
Situasjonsplan
Reguleringsplankart med bestemmelser
Ferdigattest
Målebrev
Sameievedtekter
Ordensregler
Rettigheter ifht. adkomst-parkering

Meglers vederlag og utlegg

Megler mottar kr. 12500 pr salg, oppgjørsgebyr kr. 4000 pr salg samt markedspakke kr. 29 650 for prosjektet totalt.
Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr 0 pr salg, samt markedspakke og evt utlegg.

Beliggenhet

kart
Logo

PrivatMegleren Hammerfest

Kun det beste på dine vegne

Annonseinformasjon

FINN-kode296470406
Sist endret08. feb. 2024 11:30
Referanse124210022

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.