Bildegalleri

Krabyskogen - Skreia

Skjelstadvegen 1-3

Tomannsbolig under oppføring | 3 Sov |2x Carport | Kort vei til Stange barneskole | Solrikt!

Kart med kartnålSkjelstadvegen 1-3, 2848 Skreia
Prisantydning3 390 000 kr
Totalpris
3 397 592 kr
Omkostninger
7 592 kr

Nøkkelinfo

Boligtype
Tomannsbolig
Etasje
1
Soverom
3
Rom
4
Primærrom
133 m²
Bruksareal
147 m²

Les mer om bruksareal her

Visning

OBS! Alle våre visninger har påmelding. Meld deg på visning ved å trykke på lenken visningspåmelding. Passer ikke tidspunktet, send megler en e-post og avtal tid for privatvisning.
Visningspåmelding

Beskrivelse

Skjelstadvegen 3

Kort om eiendommen

Dette nye boligprosjektet består av en moderne tomannsbolig. Boligen oppføres over to plan og er på ca. 147 m² BRA. De har en arealeffektiv planløsning, moderne utrykk og funksjonelle løsninger! Hver bolig får 1 plass i carport, utvendig sportsbod og en romslig veranda på 20 m2.

Felleskostnader inkluderer

Ikke fastsatt PT. Felleskostnader avhenger av hva sameiet bestemmer skal inngå i fellesskapet. Felleskostnader kan være å dekke snømåking/strøing på felles gårdsplass. Endelige felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/sameiets styre ved overtagelse/sameiermøte. Det kan foretas endringer av felleskostnadene og hva de vil inkludere, ved sameiermøte.

I tillegg vil det påløpe andre løpende kostnader som for eksempel strømforbruk i den enkelte leilighet, bygningsforsikring, innboforsikring, kommunale avgifter og eiendomsskatt, oppvarming, internett/tv osv.

Beliggenhet

Skjelstadvegen ligger fint og solrikt til ca 700 meter fra Stange skole, 2,8 km fra Skreia ungdomsskole og ca 9,5 km til Lena sentrum. Offentlig kommunikasjon som tog finner vi på Reinsvoll som ligger ca 2n liten 1/2 time unna. Buss er ca 500 meter fra boligene. Til Gardermoen tar det kun en snau time, så her kan man være impulsiv om man ønsker. Se ellers vedlagt nabolagsprofil for ytterligere informasjon om nabolaget.

Tomt

Tomten er fellesareal. At tomten er fellesareal innebærer at sameiet/borettslaget/selskapet eier og disponerer over de aktuelle områdene i fellesskap. Dette gir ikke hver enkelt andel/seksjon/leilighet/enhet en eksklusiv rett til bruk eller å disponere over området/områdene, med mindre annet er uttrykkelig avtalt/det følger av vedtektene.
Matrikkelbrev fra Østre Toten kommune er vedlagt salgsoppgaven.

Parkering

2 carport plassrt pr enhet.

Oppvarming

Leilighetene varmes opp hovedsakelig med strøm og vedfyring. Vedovn type Duo 5 eller lignende i stue med stålpipe. For våtrom, vindfang er det medtatt varmekabler.

Regulerings og arealplaner

Eiendommen er regulert til [X]. For mer informasjon om reguleringsforhold kontakt megler eller søk på saksnummer/adresse/gnr. bnr på plan- og bygningsetatens hjemmeside.

Ligningsverdi / formuesverdi

Formuesverdien er ikke beregnet. Skatteetaten kommer til å beregne formuesverdien med utgangspunkt i boligverdien. Boligverdien er basert på kvadratmeterpris multiplisert med boligens areal. Kvadratmeterprisen hentes fra SSB sine statistiske opplysninger.

Formuesverdien utgjør hhv. 25% av boligverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (øvrige boliger).

Vedtekter / husordensregler

Sameiets vedtekter er vedlagt.

Heftelser / servitutter

Denne eiendommen er tidligere utskilt fra eiendommen med gnr. 46, bnr. 88 i Østre Toten kommune («hovedbølet»).
På hovedbølet kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som også gjelder for eiendommen med gnr. 46, bnr. 88 i Østre Toten kommune. Dette kan for eksempel være rett for kommunen til å anlegge og reparere vann- og kloakkledninger, bestemmelser om bebyggelse, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene er tinglyst som heftelser på den utskilte eiendommen og vil følge eiendommen ved salg. Heftelsene kan ikke slettes.
Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av rettighetene.

Ferdigattest / brukstillatelse

Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligene. Kjøper er kjent med at slike ferdigattester normalt vil foreligge først en stund etter overtagelse og avhenger blant annet av årstid knyttet til ferdigstillelse av utomhusområdene. Dersom ferdigattester ikke foreligger ved overtagelsestidspunktet gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse. Kjøper har anledning til å holde tilbake penger på meglers klientkonto dersom gjenstående arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse. Felles uteareal vil overtas av sameiet ved egen overtakelsesforretning

Diverse

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23. Seksjoner som eies av nærstående eller via firma teller med.

Etter lov om eierseksjoner § 31, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlige etter sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet legalpanterett i den enkelte eierseksjon på inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Kjøper og selger er forpliktet til å undertegne standard kjøpekontrakt utarbeidet av Nordvik i forbindelse med eiendomstransaksjonen. Kjøpekontrakt kan besiktiges hos eiendomsmegler før bud inngis. Kontakt eiendomsmegler for spørsmål.

Adgang til utleie

Vedtektene inneholder ingen begrensninger av eiers utleieadgang.

Sentrale lover

Avtaler mellom forbrukere og entreprenører om oppføring av ny bolig reguleres av bustadoppføringslova. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garanti for oppfylling av avtalen etter bustadoppføringslova § 12. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

I tilfeller der kjøper ikke er forbruker, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundekontroll og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil Nordvik Eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.

Bud kan legges inn på eiendommens finn-annonse ved å trykke på knappen «gi bud» eller via vår hjemmeside. Ved elektronisk budgivning legges bud inn ved å benytte BankID. Bud kan også inngis på budskjema vedlagt i salgsoppgaven.

Før megler formidler bud til selger, skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til megler.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Senere bud må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist til at megler, så langt det er nødvendig og mulig, kan videreformidle budet og eventuelle forbehold til alle involverte parter og legge til rette for at disse får tid til å områ seg, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-3. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser bør skje senest 10 minutter før fristens utløp. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selgeren, når budet er gitt innenfor akseptfristene ovenfor.

Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

For mer informasjon om budgivningsprosessen, se «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler.

Beliggenhet

kart
Logo

Nordvik Gjøvik

Vi vet hva det er verdt!
Bilde av megler Hans Idar Markestad

Hans Idar Markestad

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Bilde av megler Mats J. Kolsrud

Mats J. Kolsrud

Salgsleder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Annonseinformasjon

FINN-kode294955478
Sist endret08. feb. 2024 11:22
ReferanseNOP71.2353

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.