Bildegalleri

Solgt

Opsahlhaven - Byggetrinn 2 - 12 arealeffektive leiligheter sentralt beliggende i Hokksund

Leilighet Opsahlhaven - Byggetrinn 2

Kart med kartnålOpsahlhaven - Byggetrinn 2, 3300 Hokksund
Prisantydning2 490 000 kr
Totalpris
2 498 212 kr
Omkostninger
8 212 kr
Felleskost/mnd.
1 431 kr

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Etasje
1
Soverom
1
Rom
2
Primærrom
42 m²
Bruksareal
43 m²

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Balkong/Terrasse
Parkett
Kabel-TV
Offentlig vann/kloakk
Bredbåndstilknytning

Beskrivelse

Adresse

Leilighet B 1.6
3300 Hokksund
1. etasje

Matrikkel

Gnr. 77 bnr. 1001 i Øvre Eiker kommune

Velkommen til Opsahlhaven - Byggetrinn 2

Byggingen av første byggetrinn i Opsahlhaven er godt i gang og de fleste leilighetene er solgt allerede. Nå kommer neste byggetrinn for salg. Byggetrinn 2 vil bestå av 12 arealeffektive leiligheter sentralt beliggende i Hokksund med en moderne standard og optimale planløsninger. Her bor man sentralt med kort vei til alt Hokksund har å tilby. Det er kort vei til butikker, servicetilbud og Hokksund stasjon som tar deg effektivt til Drammen/Oslo eller Kongsberg. Leilighetene vil ligge i et bygg som går over to etasjer. Leilighetene i 1. etasje får egen inngang fra bakkeplan og utgang til terrasse. Leilighetene i 2. etasje får inngang via svalgang og utgang fra stuen til balkong. Alle leilighetene er gjennomgående og holder en moderne standard.

Hvorfor kjøpe nyoppført bolig?
- Boligen er i forskriftmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
- Moderne boliger bygget etter TEK 17.
- Innflyttingsklar og ingen behov for å måtte pusse opp først.
- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.
- Svært lave omkostninger ved nyoppført bolig.

Byggetrinn 2 kort fortalt:
- 2-3 roms leiligheter med moderne standard.
- Utgang fra stue til balkonger og uteplasser.
- Pent kjøkken med integrerte hvitevarer.
- Praktiske stuer med utgang til uteplass.
- Flislagte baderom med innredning.
- Soverom med avsatt plass til garderobeskap.
- Ekstra lagringsplass i sportsbod.
- Sikringsskap med automatsikringer.
- Balansert ventilasjon med gjenvinning.
- TV- og fiber trukket frem til leilighetene.
- Godt med plass avsatt til sykkelparkering.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon

Prisantydning

2 490 000,- / Fellesutgifter: 1 431,-

Solgt ihht. bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Selger har tatt diverse forbehold (se under) som skal være oppfylt før åpning av byggelån og bygging kan vedtas og prosjektet skal realiseres. Det innebærer at plikten til å stille entreprenørgaranti ikke oppstår før samtlige forbehold løftes, jf. bustadoppføringsloven § 12 (2) annet punktum. Plikten til å stille garanti oppstår likevel dersom bygging igangsettes uavhengig av om forbeholdene er oppfylt.

Selgers forbehold

At tilstrekkelig antall leiligheter (minimum ca. 50-60 % av den totale salgssummen) er forhåndssolgt. Dersom kjøper ikke har bekreftelse fra selger på at igangsetting av bygging skal skje, står partene fri fra inngått kjøpetilbud/midlertidig kjøpekontrakt. I tillegg tas det forbehold dersom igangsettelsestillatelse ikke gis, eller at rammetillatelsen og/eller igangsettelsestillatelsen trekkes, eller at prosjektet må endres vesentlig som følge av eventuelle klager. Selger tar forbehold om mulige endringer i forbindelse med detaljprosjektering, utbygger vil i tilfelle arbeide for å optimalisere og ivareta interessene til kjøper på en best mulig måte. Jmf. kjøpekontrakten. Det tas forbehold om en for utbygger tilfredsstillende avtale med entreprenør.

Selger tar forbehold om uforutsette forhold som gjør at prosjektet blir forsinket eller som hindrer at prosjektet blir gjennomført. Selger vil besørge søknad/ melding om brukstillatelse så snart boligen er klar til bruk.

Kommunen har frist på behandling av slike søknader på tre uker. Dersom kommunen av ulike årsaker velger å oversitte denne fristen, gir dette selger anledning til å utsette endelig overtagelsestidspunkt til brukstillatelsen foreligger uten at dagmulkt løper.

Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan anses som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse.

Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. Videre har selger anledning til å avvise bud fra interessenter som måtte motsette seg anvende eller kreve endringer i standard kjøpekontrakt. Standard kjøpekontrakt er vedlagt salgsoppgaven.

Til slutt tas det forbehold om at prosjektet oppnår tilfredsstillende lønnsomhet, samt at det tas i tillegg forbehold om endelig beslutning om oppstart i utbyggingsselskapets styre.

Budgivning

Alle kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlige og sendes selgers representant sin mail, sms eller via "gi bud"-knappen på finn.no-annonsen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Boligprisene og arealer fremgår av vedlagte prisliste. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisen på usolgte enheter.

Selger står fritt til å forkaste eller godta alle kjøpetilbud etter eget ønske.

Overtagelse

Leilighetene i Opsahlhaven - Byggetrinn 2 er planlagt ferdigstilt i perioden fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal i 2024, under forutsetning om vedtak om byggestart innen 4. kvartal 2022. En senere oppstart vil kunne medføre en senere overtakelsedato. Eiendommen overtas av kjøper med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger, forutsatt at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at tidsanslaget ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse i henhold til buofl. § 10.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode269018413
Sist endret08. feb. 2024 09:44
Referanse23220022

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.