Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.

Kleivveien 5, B-203 - Transport

Bekkestua Have - Salg av kontraktsposisjon - 3-roms selveier-/hjørneleil. m/balk.- Sentralt - Heis - Overtakelse i juni!

Kart med kartnålKleivveien 5, B-203 - Transport, 1357 Bekkestua
Prisantydning6 050 000 kr
Totalpris
6 196 680 kr
Omkostninger
146 680 kr

Planlegging

-

Salgsstart

-

Byggestart

-

Overtakelse

10.06.2024

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Eieform
Eier (Selveier)
Soverom
2
Rom
3
Etasje
2
Internt bruksareal
56 m² (BRA-i)
Bruksareal
56 m²
Balkong/Terrasse
3 m² (TBA)

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Balkong/Terrasse
Parkett
Heis
Kabel-TV
Turterreng

Visning

Book møte med oss i vårt flotte visningssenter!
Visningspåmelding

Beskrivelse

Eiendom

Bekkestua Have B-203, 1357 Bekkestua

Matrikkel

Gnr. 17 bnr. 97 snr. 36 i Bærum kommune

Salg av kontraktsposisjon

Salget gjelder overdragelse av kontrakt med tilhørende rettigheter og forpliktelser til bolig som ikke er fullført. Kjøper av kontraktsposisjonen trer inn i en allerede inngått kontrakt mellom utbygger (selger) og selger (kjøper 1), og kjøper overtar selgers (kjøpers 1) forpliktelser i henhold til kjøpekontrakt datert 03.08.2021.

Det forutsettes at interessenter har satt seg grundig inn i den opprinnelige kjøpekontrakten med tilhørende vedlegg, før bud inngis. Kjøpekontrakt med vedlegg datert 03.08.2021 ligger vedlagt.

Prisantydningen som er oppgitt over gjelder kjøpesum for boligen (iht. opprinnelig kontrakt), kjøpesum for selve kontrakten (merverdi) og transportgebyr.

I tillegg til tilvalg for kontrakten og transportgebyr overtar kjøper av kontrakten alle betalingsforpliktelsene iht. kjøpekontrakten datert 03.08.2021.

Kjøpesummen fordeler seg slik:
Opprinnelig kjøpesum: 5.750.000,-
Merverdi: 300.000,-

Totalt kr 6.050.000- + om.

Omkostninger: kr 146.850, - (Omkostninger totalt ved prisantydning).

Selger (kjøper 1) har innbetalt et forskudd stort kr. 575.000,- til utbygger i henhold til den opprinnelige kontrakten. Avtalt kjøpesum for kontrakten (merverdien), transportgebyr og et beløp tilsvarende forskuddet skal innbetales ved kontraktsinngåelse.

Kjøper av kontraktsposisjonen gjøres oppmerksom på at et beløp tilsvarende forskuddet vil utbetales til selger (kjøper 1) så snart utbygger har fått melding om at kontrakten er transportert. En slik utbetaling til selger forutsetter at utbygger har stilt garanti etter bustadoppføringsloven § 47 og har instruksjonsretten over beløpet. Ved slik utbetaling til selger (kjøper 1) overtar kjøper rettighetene knyttet til forskuddsbeløpet som selger (kjøper 1) har betalt til utbygger (selger).

Merverdien og transportgebyret vil bero på meglers klientkonto inntil kjøper får hjemmel til boligen. Når kjøper har fått hjemmel til boligen vil merverdien og transportgebyret bli utbetalt til selger (kjøper 1). Opptjente renter på merverdien tilfaller kjøper av kontrakten.

Den resterende del av kjøpesummen (kjøpesum for boligen iht. opprinnelig kjøpekontrakt, omkostninger og eventuelle tilvalg) skal innbetales ved overtakelse av boligen, jf. bestemmelsene i kontrakten som transporteres.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Areal

Primærrom: 54 kvm, Bruksareal: 56 kvm, BRA-i:56 kvm , TBA: 3 kvm

Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) som er leilighetens mål innvendig, innbefattet innvendige boder og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P-rom i prislisten, dette er leilighetens BRA areal fratrukket innvendige boder og veggene til disse. Arealene angitt i markedsføringsmaterialet er ikke å betrakte som eksakte arealer. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealene skulle bli 5% mindre eller større en det markedsførte

For balkonger, markterrasser og eventuelle private hageparsellertas tas det et særskilt forbehold om at disse kan endres i proporsjonalitet, utforming, størrelse og arrondering. Det vil bestrebes å gi utearealene et estetisk godt uttrykk.

Antall soverom

2

Byggeår

2024/2025 for hele prosjektet (under oppføring).

Ferdigbefaring: 22.04.2024 kl. 08.00
Overtagelsesdato: 10.06.2024 kl. 08.00

Tomt

Fellestomt 15835 kvm

Eiendommen ligger i Kleivveien i Bærum kommune. Eiendommen ligger på gnr. 17 og bnr. 97 i Bærum Kommune. Tomten har et samlet areal på ca. 15.835 da. Endelige grenser og tomtestørrelse vil fremkomme etter kommunal oppmåling og eventuell sammenslåing.

For sameiet vil tomten bli et fellesareal, med unntak av deler som eventuelt vil tillegges den enkelte seksjon, organiseres som et realsameie eller anleggseiendom.

Prosjektet omfatter totalt 229 leiligheter (etter sammenslåinger) fordelt på 11 bygg. Prosjektet vil bestå av ett eller flere sameier.

Kjøper blir som eier av boligen medlem i et eierseksjonssameie. Kjøper vil få enerett til bruk av sin bolig samt eventuelle tilleggsdeler. Som medlem av eierseksjonssameie og i tråd med vedtektene vil kjøper ha rettigheter og forpliktelser. I forbindelse med gjennomføring av seksjonering vil selger utarbeide vedtekter for sameiet iht. lov om eierseksjoner, krav fra kommunen, samt nærværende salgsoppgave. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer og felles installasjoner innenfor eiendommen.

Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes ved seksjonering. Endelig seksjonsnummer og adresse vil bli opplyst før overtagelse. Utbygger forbeholder seg retten til å tildele og organisere parkering, boder, utearealer, terrasser og andre rettigheter på den måte som anses hensiktsmessig, f.eks. som realsameie/ del av sameiets fellesareal, som bruksretter eller tilleggsdel til seksjonene eller som er særskilt seksjon eller anleggseiendom.

Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to boligseksjoner erverves av en og samme fysiske/juridiske person.

Leilighetene i prosjektet kan alternativt bli inndelt i et eller flere boligsameier slik utbygger finner det hensiktsmessig. Sameiene vil i tilfelle ha delt eierskap gjennom et realsameie til felles leke - og oppholdsareal samt andre fellesarealer.

Prisantydning

6 050 000

Totalpris inkl. omkostninger

kr 6 050 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 4 480,- (Oppstartskapital til sameie)
kr 41 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 640 800,-))
kr 100 000,- (Transaksjonskostnad kjøper)
--------------------------------------------------------
kr 146 680,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 6 196 680,- (Totalpris inkl omkostninger)


OMKOSTNINGER
Samlet dokumentavgift til staten vil for prosjektet i sin helhet utgjøre 2,5% av tomteverdien. Kr. 29.300,- pr. BRA-S er avgiftsgrunnlaget for dokumentavgiften. Gebyret for tinglysning av skjøte er f.t. kr. 585,-. Tinglysningsgebyr og attestgebyr for pantobligasjoner i forbindelse med etablering av eventuelle lån er f.t. kr. 757,- pr. obligasjon inkl. attest.

Oppstartskapital for sameiet: I tillegg til ordinære fellesutgifter innbetales à konto kr. 80,- pr. kvm BRA-S til sameiet for likviditet i oppstartsfasen. Beløpet innbetales i forbindelse med overtakelse.

Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

Felleskostnad

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr. 40-55,- pr. kvm. BRA/mnd. Avsetning til vedlikehold vil da normalt ikke være inkludert.

Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling.

Andre løpende kostander som dekkes av seksjonseier utover fellesutgiftene er:
Kostnader ved varmeanlegg som leverer energi til romoppvarming og varmtvann. Disse vil bli fordelt til den enkelte beboer iht. forbruk ved installasjon av forbruksmålere i hver enkelt leilighet.
Øvrig strømforbruk og nettleie.
Kommunale gebyrer og avgifter, herunder eiendomsskatt. Disse er ikke beregnet for den enkelte boenhet, men vil bli beregnet av kommunen etter ferdigstillelse.
Abonnement for kabel-tv og internett.
Drift og vedlikehold av parkeringskjeller

Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er ferdigstilt og blir fakturert eier. Kjøper plikter å betale avgifter fra overtagelsen.

Ligningsverdi
Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første ligningsoppgjør. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 30% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Ligningsverdien for sekundærboliger utgjør 80%. For nærmere info, se www.skatteetaten.no.

Eier

Usman Fareed Jasrae

Utbygger: Kleivveien Utbygging AS

Entreprenør: Consto Øst AS

Hjemmelshaver: Kleivveien Utbygging AS

Beskrivelse

Moderne 3-roms selveierleilighet med gjennomgående høy standard. Leiligheten blir beliggende i 2. etasje i blokk B i det populære boligprosjektet Bekkestua Have i hjertet av Bekkestua.

Leiligheten består av:
Hall/entré
Flislagte bad med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel
2 soverom med mulighet for garderobeskap
Teknisk rom/bod
Lys og romslig stue med åpen kjøkkenløsning med sone for spisestue
Kjøkken fra Sigdal, 1-stavs parkett og store vindusflater
Balkong på ca. 3 kvm

Det medfølger en sportsbod til leiligheten i kjelleretasjen.


Viktigst av alt er at du skal like stedet du bor. Utbygger legger derfor listen litt høyere når de velger kvalitetene de tilbyr i de nye boligene.

Utbygger har i samarbeid med landets fremste interiørarkitekt Trond Ramsøskar satt sammen farger, materialvalg og detaljer som vil prege din nye leilighet.

Parkering

Det medfølger ikke parkeringsplass.

Beliggenhet

I Bekkestua Have er det rom for trivsel så vel utendørs som innendørs. I samarbeid med landskapsarkitekt vil det bli opparbeidet en flott park til felles glede for beboere og besøkende. Store, grønne arealer og luft mellom husene gir gode bokvaliteter og følelsen av å bo sentralt, men samtidig tilbaketrukket og privat.

Med et bredt utvalg av butikker, apotek, vinmonopol, hyggelige kaféer og restauranter i gangavstand fra leiligheten, ligger alt til rette for en rik og innholdsrik hverdag. Det er gode barnehage- og skoletilbud i området.

Mulighetene er mange. I Bekkestua Have er det kort vei til en aktiv fritid året rundt. Liker du å gå turer i skog og mark, stå på ski, spille golf eller ta en båttur på fjorden? Alt dette og mye mer finner du i nærområdet enten du velger å kjøre bil, sykle eller gå.

Bilen står trygt forvart i garasjekjeller under eller ved byggene, med heis opp til alle etasjeplan. Ønsker du å la bilen stå, har Bekkestua et godt kollektivtilbud. En trikketur unna ligger hovedstaden og forbindelse med resten av verden hvis utferdstrangen skulle ta overhånd!

Tomt

Fellestomt, 15835 m²

Skole/barnehage

Det er flere barneskoler og ungdomsskoler i nærheten av boligen, bl.a. Bekkestua skole, Stabekk barneskole, Ringstabekk ungdomsskole.

Nærmeste videregående skoler er Nadderud videregående skole og Oslo International School. Det er flere barnehager i nærheten, f.eks. Bærumsmarka FUS barnehage, Bekkestua barnehage og Ringstabekk FUS barnehage.

Offentlig kommunikasjon

Bekkestua er et viktig knutepunkt i Bærum og har meget god kommunikasjon til Oslo med offentlig transport eller bil. Bekkestua T-banestasjon og Bekkestua bussterminal ligger kun noen få hundre meter fra boligen. Her går det både t-bane, trikk og hyppige avganger med buss. Kolsåsbanen bruker cirka 20 min til Majorstuen, hvor det er overgang til alle t-banens linjer. Fra bussterminalen går det flere linjer både til Oslo og rundt omkring i Bærum. Trikken bruker cirka 20 minutter til sentrum og kjører gjennom Jar, Lilleaker, Skøyen og Solli. Stabekk stasjon og Lysaker stasjon har gode forbindelser med tog, flytog og busslinjer.

Leveransebeskrivelse

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer.

Hvis ikke annet er avtalt i kjøpstilbud eller kontrakt, leveres leiligheten i tråd med denne leveransebeskrivelse.

De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift, TEK 17. Under detaljprosjektering kan det bli mindre endringer ved prosjektet. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres, uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan.

Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Enkelte illustrasjoner i salgsmaterialet kan vise forhold som ikke er i samsvar med standardleveransen, som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, fargesetting etc. 3D tegninger er kun av illustrativ art og det er leveringsbeskrivelsen som inngår i salgsoppgaven som er gjeldende. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter.

Vinduenes plassering, format og mål i den enkelte leilighet kan avvike noe fra de generelle planer og fasader, som følge av blant annet den arkitektoniske utforming og/eller tekniske løsninger og avhengigheter.

Enheter som ikke er utformet for tilgjengelighet fremgår av leilighetsoversikt/prislisten.

KONSTRUKSJON OG FASADE
Byggene vil bli utført med bærekonstruksjon i stål og betong. Fasadevegger vil bli utført som isolerte stenderverksvegger av tre med dampsperre, mineralullisolasjon, vindsperre og med en blanding av tegl og trekledning.

GULV
Leiligheten leveres Tilje Hvaler Eik natur 1-stavs parkett. Det leveres gulvlist Komb LPC413 i fargen NCS S 0500-N i størrelsen 12/58 som fotlist.

Det leveres gulvflis i entré/gang av type Pro Nature Stonelevel, Basalt R10, matte, 30x60 cm eller tilsvarende. Fuge i mørk grå, tilpasset flisvalget. (Med entré/gang menes første rom innenfor inngangsdør).

Det leveres keramiske gulvfliser på bad leveres av type Pro Nature Stonelevel, Ivory, R10A Matte, 30x60 cm eller tilsvarende. Fugefarge i lys grå, tilpasset flisvalget. Standard leggemåte er rettlagt. Som sluk leveres Linjesluk Unidrain i børstet stål.

VEGGER
Vegger utføres som sparklet og malt betong og/eller malte gipsvegger. Veggene i stue og kjøkken, gang, soverom og teknisk rom males i fargen Soothing Beige NCS 2305-Y22R. Veggene på bad males med våtromsmaling i farge Band Stone 1145 NCS-kode: 5903-Y38R. Veggene oppfyller forskriftskrav med hensyn til lydreduksjon og brannspredning. Vegger i baderom er isolerte. Innvendige vegger mellom leilighetene og mot korridorer er isolerte mht. lyd- og brann i tråd med gjeldende krav.

Det leveres keramiske veggfliser på bad av typen Pro Nature Stonelevel, Ivory, R10A Matte, 30x60 cm eller tilsvarende, på baderom på to av veggene, de to andre veggene leveres med Brandstone 1145 våtromsmaling. Fugefarge i lys grå, tilpasset flisvalg. Standard settemåte er rettsatt liggende format.

HIMLING
Innvendige tak leveres sparklet og malt uten synlig V-fuger i stue/kjøkken, soverom og evt. andre oppholdsrom. Det kan forekomme ekstra nedforinger/innkassinger av teknisk årsaker/installasjoner. Typisk eksempel er innkassing/nedhimling av føringsvei for ventilasjonskanaler og sprinkelrør langs takenes sider og delflater. Mellom kjøkkenoverskap og tak leveres normalt Sigdal takforig.

Det leveres nedsenket, heldekkende, sparklet og malt gipshimling i bad og gang/entré med netto takhøyde ca. 2,30 m. Systemhimling med t-profiler og himlingsplater kan bli levert i stedet for gipshimling i bod, bod/vask og vaskerom der det er hensiktsmessig. Under takmontert ventilasjonsaggregat i gang/entre eller bad vil høyde bli ca. 2,2-2,3 m.

Leiligheten leveres med downlights med dimmer i nedforet gipshimling på bad og i gang/entre. Det leveres minimum 3 stk. LED downlights på bad og i gang/entre. Overgangene mellom tak/vegg leveres listløse, sparklet, fuget og malt. Taket males i farge hvit takmatt NCS S-0500N med 05 glans som males ca. 2 cm ned på vegg.

Himlingshøyden i stue/kjøkken og soverom er ca. 2,60 m. Entreprenøren kan velge å levere nedsenket gipshimling i stedet for betonhimling, i slike tilfeller vil himlingen være ca. 2,52cm.

ENTRÉDØRER/TERRASSEDØRER
Entrédørene til leiligheten leveres i utførelse iht. arkitektens valg i fargen NCS 9000-N på begge sider, med dørkikkert og FG-godkjent låskasse og i henhold til gjeldende teknisk forskrift mht. lyd og brann. Det leveres skyvedør med glass til balkong/ terrasse med fabrikkmalt karm/ramme av tre med utvendig lakkert aluminiums bekledning og inn- og utvendig farge iht. arkitektens valg. På et av soverommene leveres balkongslagdør av tre med glass og utvendig lakkert aluminiumsbekledning til balkong/terrasse.

VINDUER OG INNVENDIGE DØRER
Vinduer leveres som fabrikkmalte trevinduer med utvendig lakkert aluminiums beslag. Det leveres samme farge innvendig og utvendig, utvendig farge iht. arkitektens valg. Der det er vist høye vinduer på plantegning går disse som hovedregel fra 10 cm over gulv. Vinduer og balkongdører er ca. 2,2m høye, dvs. 2,3 meter overkant gulv. Eventuelle unntak der romtypen og innredning krever det. Det leveres energiglass iht. TEK 17 og prosjektets energiramme-beregning.

Innvendige dører leveres som 1-speils fyllingsdør type Swedoor Unique 01L eller tilsvarende, fabrikkmalt i fargen NCS S 0500-N klassisk hvit. Dør mellom gang og stue/kjøkken leveres som Swedoor Unique GW01L eller tilsvarende med glass og med karm/ramme i fargen NCS S 0500-N klassisk hvit. Dørvridere i børstet stål, type Habo A13164-19 mm eller tilsvarende. Listverk og utforing rundt innvendige dører leveres i fargen NCS S 0500-N Klassisk hvit og med synlig stift. Dørene leveres med flat terskel og luftespalte for ventilasjon.

Vinduer og balkong/terrassedører leveres med listfrie smyg i valgt veggfarge (sparklede og malte gipssmyg uten vindusbrett og gerikter).

Det er minimum 1 åpningsbart vindu og/eller balkong/terrassedør pr. oppholdsrom.

Grunnet byggets arkitektur og utforming må deler av vindusvasken påregnes som rutinemessig fellesvask for sameiet håndtert fra utsiden med egnet utstyr for tilkomst.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning leveres av Sigdal i type Horisont i fargen NCS S 7500-N som standard, med 10 mm sort homogen laminat benkeplate, med rett forkant. Sigdal Horisont har slette fronter og innfreste grep som markerer denne oppgraderte modellens linjerene design.

I leveransen inngår:
Benkelengde og plassering iht. plantegning
Plassering og omfang av hvitevarer iht. plantegning, ferdig tilkoblet
2 underskap som skuffeseksjon, minimum en skuffeseksjon på 40 cm. Minimum 2 skuffeseksjoner på leiligheter over 60 kvm.
Takhøye overskap med høyde ca. 228 cm fra gulv, iht. plantegning
Takforing med høyde ca. 32 cm mellom kjøkken overskap og tak (Sigdal takforing)
Legrabox skuffesystem.
Kildesortering i skuff
Høyskap og benkeskap forberedt for integrerte hvitevarer, med kjøkkenfronter
Det leveres 1-2 høyskap pr. kjøkken avhengig av leilighetstype og kjøkkenutforming
I leiligheter med 2 høyskap er kjøl/frys kombiskap i det ene og stekeovn i det andre
Integrerte hvitevarer fra Siemens som medfølger, ferdig montert:
- Induksjon platetopp
- Stekeovn
- Helintegrert oppvaskmaskin
- Helintegrert kjøl/frys kombiskap
Oppvaskbenk med underlimt Blanco Dalago 6 i svart utførelse eller tilsvarende
KjøkkenkranGrohe Eurosmart, krom
Innfelte LED spotter i overskap levert av Sigdal med dimmer montert på vegg
Ventilator Slimline Røros 602-12 Safe med lys og integrert komfyrvakt med smarthusfunksjoner for måling av inneklima.

Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner, avløp, vanntilførsel eller ventilasjon. Dette gjelder dermed plassering av platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin, kjøl/frys og kjøkkenventilator.

Kjøkkenomfanget på de minste leilighetene og enkelte andre leiligheter kan på grunn av tilgjengelig plass være redusert i forhold til minimumsleveransen som står beskrevet i listen over. Slike unntak fra overnevnte kjøkkenleveranse fremgår av den enkelte leilighets plan- og kjøkkentegninger. Det utarbeides egne kjøkkentegninger for den enkelte leilighetstype.

GARDEROBE
Hvis plantegningen inneholder skyvedørsgarderobe leveres Sigdal Plain hvit uten innredning. Størrelse følger av endelig plantegning per leilighet. Øvrige garderobeskap leveres ikke.

BAD
På bad leveres baderomsinnredning type Sigdal Lilje eller tilsvarende, med brede skuffer og heldekkende vask i bredde 60, 80 eller 100 cm, i fargen NCS S 7500-N som standard. Bredde på baderomsinnredningen fremkommer av endelig plantegning av leiligheten på grunn av krav til tilgjengelighet og plassbehov til dusj, toalett, vaskemaskin og kondenstørketrommel. Speilskap med overflate i farge NCS S 0500-N skal følge samme bredde som underskap og høyde 704 mm og dybde på 160 mm. Det leveres speilskap med lyslist i toppen av skapet tilpasset baderoms innredningens bredde, heldekkende vask og 2 skuffer med krom håndtak, type Toby eller tilsvarende. Dobbel stikkontakt blir plassert til siden for speilet iht. gjeldende elektronorm. Det leveres blandebatteri Grohe Essence servantarmatur.

Vegghengt toalett med innbygget skjult cisterne og skjult vannlås, toalettskål Villeroy & Boch Subway med Softclose sete. Geberit innbyggingssisterne og trykknapp i Geberit Sigma 01 i krom utførelse.

Dusjhjørne 90x90 som prinsipp med innfellbare hengslede dører leveres av type Grace Rett i blankt krom. Enkelte dusjvegger kan være fast uten hengsling. Dusjhode/garnityr på stang type Grohe Euphoria System 180 Dusjsystem m. termostat for veggmontering i krom utførelse. I de minste leilighetene og enkelte andre leiligheter kan det bli levert dusjhjørne 80 x 80 cm på grunn av plassbegrensninger.

Det er avsatt plass til og leveres strøm, vann- og avløpsopplegg for vaskemaskin og kondens-tørketrommel. Bad inneholder dusj, wc, baderomsinnredning med servant og speilskap med lys og stikk samt opplegg for vaskemaskin og kondens-tørketrommel. I leiligheter som har eget vaskerom er det avsatt plass til og opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel i vaskerommet og ikke på badet. I enkelte leiligheter er det avsatt plass til vaskemaskin og kondenstørketrommel i bod istedenfor på badet. Hvilke leiligheter det gjelder fremgår av salgstegningene. Baderom og vaskerom har sluk i gulv. Bod som har avsatt plass til og opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel har samme flis på gulvet som på badet, men med sokkelflis og malte vegger. Slike boder leveres enten med lekkasjesikring eller med sluk i gulvet.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Endelig plassering av tekniske anlegg, rør, føringsveier og sjakter fremkommer ikke på tegnegrunnlaget som omfattes av kjøpekontrakten. Endelig plassering av disse bestemmes etter hva som er hensiktsmessig og nødvendig. Selger tar et særskilt forbehold om at det kan bli endring av plassering av sjakter. Det vil være nedsenket, heldekkende himling på bad, soverom og i gang/entré på grunn av tekniske føringer.

BALANSERT VENTILASJON MED VARMEGJENVINNING
Leiligheten skal ha behovsstyrt balansert mekanisk ventilasjon med avtrekk fra bad og kjøkken. Tilluft på soverom og stue/kjøkken. Det vil bli levert ett ventilasjonsaggregat for balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Aggregatet vil i hovedsak bli plassert i tak i bod hvis teknisk mulig. I leilighet uten innvendig bod vil aggregat bli plassert i himling i gang/entre eller bad i denne prioriterte rekkefølge. Det vil bli tilluft i alle oppholdsrom og avtrekk fra våtrommene og kjøkken.

SPRINKLERANLEGG
Hele bygget med fellesarealer, leiligheter og garasje blir fullsprinklet iht. gjeldende brannforskrifter ved IG. Unntak kan være garasjeetasjen dersom den i brannkonseptet brannseksjoneres fra resten av bygget. Sprinklerhoder kan bli plassert både i tak/himling og i vegg oppunder tak, samt på balkong/terrasser. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å bygge rørføringer i synlige delhimlinger, innkassinger og/eller nedkassinger.

OPPVARMING
Energibehovet til romoppvarming og oppvarming av tappevann dekkes med minimum 60% energifleksible systemer iht. TEK17. Energiforsyningen skjer via fjernvarme plassert i egen energisentral i tilknytning parkeringskjeller. Romoppvarming i leiligheten dekkes ved termostatstyrt vannbåren gulvvarme i alle rom, med unntak av bad (elektrisk gulvvarme). Oppvarming av varmt tappevann forsynes fra varmeveksler i varmesentral. I hver leilighet blir det et rør i rør skap for fordeling av varmt tappevann, kaldtvann og gulvvarmevann. Varmesystemet vil bli basert på 5-rørs rørføring fra teknisk rom (varmt tappevann tur og retur, kaldt vann, gulvvarmevann tur og retur). Ettervarming av tilluft ventilasjon skjer ved elektrisk varmebatteri i leilighetens ventilasjonsaggregat. Det leveres termostat av typen Heatit Z-Temp 2 eller tilsvarende med romføler for oppholdsrom og evt. soverom og Heatit Z-TRM3 eller tilsvarende med gulvføler for baderommet. Det vil også være mulig å bestille oppgradering for styring av varme gjennom app på mobil.

Rør i rør skapet plasseres i vegg vende inn mot badet, gang/entre eller et soverom i denne prioriterte rekkefølgen.

ENERGIMÅLERE
Alle leilighetene utstyres med målere for automatisk registrering av strømforbruk og energiforbruk til varmt tappevann og vannbåren gulvvarme, slik at man til enhver tid kan være oppdatert på eget energiforbruk igjennom app på telefonen. Strømforbruk til fellesarealer inngår i felleskostnadene som fordeles i sameiet.

Energimålere for varmtvann til gulvvarme og varmt tappevann forberedes for fjernavlesning.

STRØM OG LYS
Alle leiligheter utstyres i samsvar med gjeldende forskrifter og normer for elektro på tidspunkt for prosjektering og anmeldelse. På grunn av at leilighetene får store vinduer, vil muligheten for plassering av kontakter mot yttervegg være begrenset.

Antall El-punkter vil være i henhold til gjeldende regelverk. I tillegg til lyspunkter inne i leilighetene, leveres lyspunkt inklusiv lysarmatur og dobbelt stikk på balkong. Sikringsskap og skap til fiberboks for bredbåndskabel og WIFI plasseres i gang/entre i hver enkelt leilighet og leveres enten som kombinert skap eller 2 separate skap. Annen plassering kan forekomme der det er hensiktsmessig eller nødvendig.

Det leveres avstillingsknapp for brannalarm i felles korridor i annenhver etasje og i boligparkering etasjen som hovedprinsipp. Himling på bad, WC-rom og i gang/entre leveres med LED downlights. Det leveres minimum 3 stk. LED downlights i gang/entre og bad. I WC rom leveres det minimum 2 stk. LED downlights. Der det leveres LED downlights leveres også dimmer.

INTERNETT, TV OG TLF
Utbygger vil fremforhandle avtale med anerkjent fiberleverandør, om opplegg for leveranse av internett/bredbånd.

Avtalen vil sikre leveranse av signaler til TV og bredbånd. Fremforhandlet avtale vil bli overført til sameiet.

PORTTELEFON
Det leveres porttelefon med kamera ved utvendig hovedinngangsdør til hvert leilighetsbygg. I hver leilighet leveres det porttelefon med monitor.

BALKONGER/ TERRASSER
Balkong/terrasse utføres med tregulv av type Møre Royal eller tilsvarende, i farge 676 tjærebrun, med riller opp. Balkonger/terrasser har trinnfri adkomst. Balkongrekkverk leveres med klart glass og skjult dekkeforkant. I enkelte av blokkene leveres spilerekkverk iht. arkitektens fargevalg. Se endelige tegninger for mer informasjon.

Det leveres utvendig belysning på balkong/terrasse av type Spike 1100 LED eller tilsvarende + dobbel stikkontakt. Det forberedes for solskjerming på solutsatte vinduer/dører som går direkte mot stueterrassen med ett tomt trekkerør skjult bak kledningen med hensiktsmessig plassering på yttervegg mot balkong/terrasse.

FELLESAREALER, INNGANSPARTI, TRAPPER OG GANGER
Inngangsparti/lobby, trapper og felles ganger innvendig etableres med representativ utførelse i tråd med prosjektets interiørarkitekt. Detaljert leveransebeskrivelse på fellesarealer kan fås ved henvendelse til megler.

Felles el-skap med strømmålere plasseres i fellesarealene eller parkeringskjeller iht. den elektronorm som gjelder for prosjektet.

HEIS
Heis til alle boligetasjer fra parkeringsetasje. Byggene får maskinromløse wireheiser av anerkjent fabrikat til samtlige leilighetsetasjer. Heisen er godkjent som båreheis og har heisstol med grunnmål ca. 1,1 x 2,1m.

PARKERING
Det gjøres særskilt oppmerksom på at det ved organisering av parkeringsanlegg kan, på grunn av organisasjonsform og/eller bygge- løsning, gis rett for styret og/eller sameiermøte til å kunne omfordele plasser dersom dette er nødvendig pga. funksjonshemning eller andre særlige grunner. Enkelte av leilighetene vil få tildelt HC-plass som sin parkeringsplass. Det gjøres oppmerksom på at kjøpere av leiligheter med tilknyttet HC-plass vil måtte akseptere bruksbytte dersom en annen beboer med parkeringsplass har dokumentert behov for HC plass.

Dekke av betong eller asfalt i kjørebanen i garasjen. Vegger og tak av plasstøpt eller prefabrikert betong støvbundet hvit. Netto høyde minimum 2,25 m. Det leveres downlights i spilehimling foran inngang til heis og trapperom fra garasje.

Parkeringsplasser vil så langt det er mulig ha en bredde på ca. 250 cm, basert på bruk av faste brukere. Det må påregnes en bæresøyle som begrenser bredden i skillet mellom parkeringsplassene. Dersom parkeringsplassen er plassert ved mindre hensiktsmessig kjøre/vendeareal, vil selger bestrebe å kompensere dette med større bredde på selve parkeringsplassen. Fri høyde på p-plasser vil normal være 225 cm, dog kan det forekomme tekniske installasjoner på vegg som kan begrense høyden i taket på parkeringsplassens innerste del. Eventuelle El-bil ladere vil normalt bli plassert på parkeringsplassens endevegg.

Tilbudte plasser kan fravike anbefalinger i NBI/SINTEFs blad 312.130 eller senere utgaver.

Selger vil også kunne tilby parkeringsplasser med redusert bredde eller med flere begrensninger enn nevnt over. Dette vil i så fall bli særskilt avtalt i de tilfeller med kjøper.

Det leveres 1 stk. portåpner pr. garasjeplass for automatisk åpning av garasjeport.

SYKKELPARKERING
Det vil bli avsatt areal til sykkelparkering i sykkelboder, tilknyttet felles bodavdelinger, første etasje i leilighetsbyggene og/eller i parkeringskjelleren.

Formuesverdi
Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016).

Boder
Samtlige leiligheter får sportsbod plassert i felles innvendig bod anlegg eller tett bod i parkeringskjeller som blir tildelt av utbygger i forbindelse med seksjonering. Boder i bodanlegget leveres med Troax dører og klargjort for bruk av hengelås mens boder i parkeringskjeller levers med tett ytterdør med låsekasse. Sportsbodene leveres med himling og gulv av støvbundet betong, systemvegger av lakkerte stålrammer med netting og nettingdør med hengelås inn til hver bod. Skillevegger mellom sportsbodene vil bli utført av hele nettingvegger og/eller tette vegger med øverste del med netting for gjennomgående branndetektering, belysning, kabelføring, sprinkling og avfukting. Felles bodbelysning, sprinkling og branndetektering fra bodkorridortak.

Tilvalg

Detaljprosjektering og tilvalgsprosess for leiligheten er gjennomført. Kjøper 1 plikter å opplyse overfor kjøper 2 hvilke tilvalg som er foretatt i leiligheten, som også er bindende for kjøper 2. Kjøper 2 oppfordres særskilt til å sette seg inn i tegningsunderlaget for leiligheten slik det foreligger i tilvalgsportalen, og særlig merke seg løsninger for tekniske installasjoner og føringsveier.

Tilvalgsfristene for leiligheten har utløpt, tilvalg fremgår av bestillingslisten datert 14.02.2023.

Primærrom

Primærrom: 54 kvm

Bruksareal

Bruksareal: 56 kvm

Boder

Det medfølger en sportsbod til leiligheten i kjelleretasjen.

Ferdigattest

Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Brukstillatelse/ferdigattest besørges av selger. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger. Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å bebo boligen/ta boligen i bruk (kan flytte inn møbler, men ikke overnatte). Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.

Energimerking

Alle boliger som selges etter 1. juli 2010 skal energimerkes iht. energimerkeforskriften. Hver bolig vil senest ved overtagelse få en energiattest som bekrefter energimerket

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er ferdigstilt og blir fakturert eier. Kjøper plikter å betale avgifter fra overtagelse.

Eiendomsskatt

Det er p.t. ikke eiendomsskatt i Bærum kommune.

Betalingsplan

Selger (kjøper 1) har innbetalt et forskudd på kr. 575.000,- til utbygger i henhold til den opprinnelige kontrakten. Avtalt kjøpesum for kontrakten (merverdi) transportgebyr og et beløp tilsvarende forskuddet skal innbetales ved kontraktsinngåelse.

Total innbetaling ved kontraktsinngåelse:
Forskudd innbetalt av kjøper 1: kr 575.000,-
Transportgebyr: kr 100.000,-
Merverdi til kjøper 1: kr 300.000,-

Totalt: kr 975.000,- .

Den resterende del av kjøpesummen (kjøpesum for boligen iht. opprinnelig kjøpekontrakt, omkostninger, og evt. tilvalg skal innbetales ved overtakelse av boligen, jf. bestemmelsene i kontrakten som transporteres.

Kjøper av kontraktsposisjonen gjøres oppmerksom på at et beløp tilsvarende forskuddet fratrukket den negative kjøpesummen vil utbetales til selger (kjøper 1) så snart utbygger har fått melding om at kontrakten er transportert. En slik utbetaling til selger forutsetter at utbygger har stilt garanti etter bustadoppføringsloven § 47 og har instruksjonsretten over beløpet. Ved slik utbetaling til selger (kjøper 1) overtar kjøper rettighetene knyttet til forskuddsbeløpet som selger (kjøper 1) har betalt til utbygger (selger).

Garantier
Selger (Kleivveien Utbygging AS har stillet garanti iht. bostadoppførsinglova §12. Denne vil bli transporter til kjøper 2. Garantien som utgjør 3% i byggeperioden og 5% i garantiperioden på 5 år fra overtagelse, er beregnet av opprinnelig kjøpesum mellom Selger og Kjøper 1 iht. opprinnelig kjøpekontrakt. Kjøpesummen for kontraktsposisjonen dekkes ikke av denne garantistillelsen.

Selger (Kleivveien Utbygging AS har stillet garanti iht. bostadoppførsinglova § §47. Forskuddet, som betales inn av Kjøper 2, kan overføres til Selger før hjemmelsovergang.

Forsikring
Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring gjennom eierseksjonssameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

Formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første ligningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdi for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Formuesverdien for sekundærboliger utgjør 90%. For nærmere info, se www.skatteetaten.no.

Sameie

Leilighetene kan bli inndelt i flere boligsameier slik utbygger finner det hensiktsmessig. Sameiene vil ha delt eierskap gjennom realsameiet til felles leke- og oppholdsareal.

Eierseksjonen/selveierleiligheten med tilhørende parkeringsplass/bruksrett til parkering og sportsbod vil tilhøre et sameie.

Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes ved seksjonering. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesareal innenfor eiendommen.

Leilighetene vil bli fradelt som selveierleiligheter/eierseksjoner. Parkeringsplasser, takterrasser, bod og lignede kan bli organisert som bruksretter.

Forretningsfører

Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men kontrakt vil bli inngått før konstituerende sameiemøte. En slik avtale vil normalt ha varighet på 2-5 år.

Annet

OFFENTLIG BEHANDLING
Selger tar forbehold om endringer og forsinkelser som måtte oppstå som følge av offentlig saksbehandling. Selger vil varsle kjøperne om eventuelle forsinkelser, og løpende orientere om fremtiden.

AVFALLSHÅNDTERING
Det er avsatt plass ute til felles nedgravde kontainerløsninger for restavfall, papp/papir og plast med nedkast og tilkomst for tømmebil fra renovasjonsvesen. Forbehold om endelig valg og plassering av avfallsløsning etter avklaring med renovasjonsvesen.

FELLES UTEOMRÅDE
Det opparbeides felles uteområde på eiendommen iht. gjeldende reguleringsplan for lek og rekreasjon. Det leveres utendørsbelysning i parkanlegg. Endelig utomhusplan er ikke ferdig behandlet. Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming, materialvalg og valg av belysning.

MILJØ OG LOKALSAMFUNN
Nye leiligheter er underlagt strenge bestemmelser som sikrer gode miljø- og levetidskrav. Sammenhengen mellom stadig strengere tekniske krav, samfunnets forventing om bærekraftige løsninger og lokalsamfunnenes stadig mer aktive rolle i plan- og reguleringsarbeid stiller nye krav og premisser for utbyggers virksomhet.

MILJØKRAV
Kleivveien Utbygging AS ønsker å skape et miljøriktig og fremtidsrettet prosjekt.

Kleivveien Utbygging AS skal ta arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om samfunnsansvar, omdømme og troverdighet. Kleivveien Utbygging AS vil bestrebe miljøvennlige løsninger, og det vil være en egen miljøansvarlig som skal kartlegge hvilke miljøtiltak som være gjeldene for prosjektet, utarbeide et miljøprogram, samt følge dette opp igjennom hele prosessen til prosjektet er ferdigstilt. Kleivveien Utbygging AS tilstreber å oppnå BREEAM Very Good sertifisering ved ferdigstillelse av prosjektet.

BYGGEFORSKRIFTER
Alle leiligheten oppføres etter kravene i TEK 17 med unntak av enkelte dispensasjoner.


OFFENTLIGE PLANER
Det foreligger planer om utvikling av naboeiendommen, Gamle Ringeriksvei 30 m.fl. Et reguleringsforslag forventes behandlet av kommunen med forventet endelig vedtak innen sommeren 2021.

Prosjektet som planlegges vil innebære et boligbygg på fire etasjer, som også vil inneholde næringslokaler. For ytterligere opplysninger, kontakt megler.

Radonmåling

Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Grunnboksutskrifter er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler. Boligene vil overtas fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet på 2 G. Sameiets panterett sikrer innenfor pålydende den enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser.

Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/erklæringer for å sikre privatrettslige eller offentligrettslige interesser. Slike servitutter/erklæringer kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk, vann- og avløpsnett e.l. Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen for prosjektet.

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd.

Utleie

Eier har full rettslig råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne.

Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven, jf. eierseksjonsloven § 24. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Regulering

Tomten er regulert til boligformål. Reguleringskart og bestemmelser kan besiktiges hos megler.

Per nå foreligger det
Rammetillatelse, datert 18.10.2021, felt B1 og B2 - to blokker - hus B og J. gjelder sak: 21/13164 - 21/171437/FRA.

Det foreligger planer om utvikling av naboeiendommen, Gamle Ringeriksvei 30m.fl. Per nå ligger planene inne hos kommunen for 2.gangsbehandling. Prosjektet som planlegges vil innebære et boligbygg på fire etasjer, som også vil inneholde næringslokaler. For ytterligere opplysninger, kontakt megler.

Overtagelse

Antatt ferdigstillelse/innflytting vil være mellom 1.juni 2024 og 31. august 2024.

Senest ti uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

Selgeren har rett til å kreve tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller vilkårene nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Vesentlig forsinkelse gir kjøper rett til å heve kontrakten. Kjøper må i så fall gi melding til selger om hevingskravet før overtakelse. Dersom kjøper velger å heve kontrakten, skal selger tilbakebetale innbetalte beløp og kjøper plikter å returnere/kvittere garantien for opphør.

Det kan bli varierende ferdigstillelse av de ulike byggene/leilighetene. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelse dato fortsatt kan foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, næringsarealer, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhus arbeider. Kjøper aksepterer at det vil være støy fra byggearbeider, behov
for anleggstrafikk og anleggsinstallasjoner for å ferdigstille prosjektet. Utbygger må følgelig forbeholde seg retten til å ha stående
maskiner og utstyr på deler av tomten, sammen med visnings- og byggeplasskilt frem til siste bolig er ferdigstilt.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering, eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Kjøpesummen vil i slike tilfeller bli stående på meglers klientkonto inntil kjøper er sikret hjemmel.

Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt en FDV-dokumentasjon som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i leiligheten i tillegg til adresselister med oversikt over kontaktpersoner/firma som er ansvarlig for de forskjellige arbeider og vedlikehold.

FDV-dokumentasjon kan leveres som web basert løsning eller annen databasert løsning.

Selgers forbehold

Alle opplysninger i leveransebeskrivelsen er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller liknende. Selger tar forbehold om endringer pålagt av offentlige myndigheter som kan få betydning for prosjektets gjennomføring.

Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering, boder og eventuelle andre rettigheter på den måten som anses mest hensiktsmessig. Dette kan være som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter regulert i vedtekter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som særskilt anleggseiendom med ideelle eierandeler, tinglyste bruksretter eller bruks retter fastsatt i vedtekter.

Selger forbeholder seg retten til å endre antall seksjoner og sammensetningen av usolgte enheter dersom det vurderes som hensiktsmessig. Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan ansees som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse.

Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell endring av antall eierseksjoner i bygningene.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/ kjøpstilbud på fritt grunnlag. Selger kan velge å tildele leiligheter uten å begrunne tildelingen og uten forutgående varsel til andre som har lagt inn bud på samme leilighet. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Videre har selger anledning til å avvise bud fra interessenter som måtte motsette seg å anvende eller kreve endringer i standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn, hvis interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det tas forbehold om dette i midlertidig kjøpsavtale/bud.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe et administrasjonsgebyr som innbetales til meglers klientkonto. Eventuell endring krever utbyggers samtykke. Se ellers bestemmelsene knyttet til salg av kontraktsposisjon. Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av dem som inngir bud.

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre kunde kontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.

Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Selger forbeholder seg retten til å transportere sine rettigheter og forpliktelser underveis i prosjektet.

Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospektet forøvrig. Prospektet inneholder flere perspektiver, utsiktsbilder og datagenererte bilder, som kan avvike fra endelig oppførelse med hensyn til arkitektur, tekniske løsninger, byggenes plassering på tomten og utsiktsforhold. Alle illustrasjoner må dermed betraktes som omtrentlige og skissepregede.

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:

De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Eierforholdet reguleres av eierseksjonsloven av 16.06.2017 nr. 65. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig. Boligen leveres i byggerengjort stand.

Vederlaget

Megler har fast provisjon på kr. 80.000,- inkl. mva. og eksl. oppgjørshonorar.

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer

38-24-0007

Budgivning

Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke og boligkjøperforsikring

EIE har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper bolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet.
Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring.

Lovanvendelse

Kjøp av kontraktsposisjon reguleres av avhendingslova og kjøpsloven.

Rettsvern for kontraktsposisjonen sikres ved melding til boligselger som salget.

Kjøpers plikt til å betale kjøpesummen for kontraktsposisjonen faller bort dersom boligselger ikke ferdigstiller boligen, jf. avhendingslova §1-1 fjerde ledd. Kjøper 1 har likevel ikke noe ansvar for mangelfull eller forsinket levering fra boligselgers side og kjøper 2 har plikt til å betale hele kjøpesummen for kontraktsposisjonen i disse tilfellene. Dette gjelder selv om mangelen er vesentlig og gir kjøper 2 rett til å heve kontrakten med boligselger.

Dersom kjøper 2 ikke er forbruker, skal kjøper 2 betale vederlaget for kontraktsposisjonen uavhengig av om boligselger ferdigstiller boligen eller ikke. I disse tilfellene skal vederlaget for kontraktsposisjonen innbetales i forbindelse med inngåelse av transportkontrakten og vederlaget vil bli utbetalt til kjøper 1 selv om ikke kjøper 2 har tatt over og fått rettsvern for boligen. Kjøper 2 har i disse tilfellene den fulle vederlagsrisikoen for kontraktsposisjonen, også dersom boligselger ikke på noen måte leverer i tråd med den opprinnelige kontrakten.

Kjøp av boligen reguleres av bustadoppføringsloven. Rettsvern for boligen sikres ved tinglysing av skjøte.

Kjøper 2 har rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen fra boligselgeren frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til boligselgeren i henhold til bustadoppføringslovas §§ 52 og 53.

Dersom det foreligger en mangel i henhold til loven, kan kjøper 2 holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.

Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Lovene finner du på www.lovdata.no

Hvitvasking

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern

Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret. Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling

Sandvika Eiendomsmegling AS.
EIE Fornebu
Org. når:997288998
Solgangsbrisen 5
1364 Fornebu
Tlf: 67 15 03 00

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler/Partner Lene Rasmussen

Saksbehandlere

Lene Rasmussen
EIE Fornebu
Eiendomsmegler/Partner
Mob: 99 16 46 36

Marte Olea Skjæret
Salgskoordinator
Mob: 97 72 42 95

Beliggenhet

kart
Logo

EIE eiendomsmegling Bærum

Bilde av megler Lene Rasmussen

Lene Rasmussen

Eiendomsmegler/Partner

Bilde av megler Marte Olea Skjæret

Marte Olea Skjæret

Salgskoordinator

Annonseinformasjon

FINN-kode334514802
Sist endret23. mars 2024 01:27
Referanse38240007

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.