Bildegalleri

Stovnerveien 82

2 solgt - Prosjektert enebolig over 3 plan - Byggingen er i gang

Kart med kartnålStovnerveien 82 C, 0982 Oslo
Prisantydning9 400 000 kr
Totalpris
9 400 000 kr
Omkostninger
0 kr
 • Planlegging

  2023

 • Salgsstart

  Sommer 2023

 • Byggestart

  Når 2 av 4 boliger er solgt

 • Overtakelse

  Ca. 15 mnd etter byggestart

Nøkkelinfo

Boligtype
Enebolig
Eieform
Eier (Selveier)
Soverom
4
Etasje
3
Antall etasjer
1
Primærrom
0 m²
Bruksareal
0 m²

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Balkong/Terrasse
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Peis/Ildsted

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

Kort om eiendommen

Tilbaketrukket fra vei, og kun noen hundre meter fra Stovner senter, kommer det fire flotte eneboliger.

De er arkitekttegnet og holder en god standard, samtidig som de blir bygget i tradisjonell stil og utforming.

Boligene har gode planløsninger og med innholdsrike rom.

Her får du:

 • 4 soverom
 • 2 lekre bad
 • 2 stuer
 • Peis
 • Pent kjøkken fra Keo til en verdi av 260.000,-
 • Pene parkettgulv.
 • Sentralstøvsuger
 • Garasje med elektrisk port
 • Biloppstillingsplass
 • Fine uteplasser

  Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål!
  Tlf 408 00 445 - Christian Wahl / Tlf: 408 00 444 - Thomas Wahl

Om prosjektet

Vi har for salg et meget spennende og attraktivt prosjekt på Stovner, her presentert av BM Bolig. Byggene er tegnet av Hjort Arkitekter og oppføres etter siste byggestandard, TEK 17. Boligene vil kjennetegnes ved solid, kvalitetsmessig og gjennomført god planlegging, materialvalg og utførelse. Dette vil underbygges ved at utbygger har engasjert det eksterne selskapet Consea AS som under byggeprosessen vil utføres løpende kontroller av utførelse og fremdrift.

Beliggenheten er sentral, kun 15 min. med bil fra Oslo. Prosjektet vil bestå av 4 eneboliger. Boligene vil oppføres over 3 etasjer og ha en svært god og gjennomtenkt planløsning. Byggene vil oppføres i et hyggelig i svært veletablert og grønt bomiljø.

Eneboligene vil oppføres over 3 plan. 1. etasje vil inneholde entré, gjestetoalett og romslig kjøkken med god spiseplass samt bod. I 2. etasje etableres det en flott stue med direkte utgang veranda over carport. I denne etasjen finner man master bedroom som er tilknyttet et eget baderom og walk in closet. I 3. etasje, som er toppetasjen, er det nok en god stue, 3 stk. fine soverom og baderom 2 som også har opplegg til vaskemaskin og tørketrommel.

Gjennomgående god standard med lekre detaljer.

Velkommen med spørsmål om prosjektet og ta kontakt med Daglig leder/Eiendomsmegler Thomas Wahl, tlf: 408 00 444, eller Partner/Eiendomsmegler Christian Wahl, tlf: 408 00 445

Prisinformasjon

Det er i denne avtale enighet om at kjøper skal betale 10% av kjøpesum i forskudd. Beløpet vil forfalle til betaling tre dager etter at begge parter har signert kjøpekontrakten, forutsatt at selger har stilt garanti i henhold til bufl § 12. Selgers garantist er IAM.

Hvis det er tatt forbehold i henhold til bustadoppføringslova § 12 (2) 2. punktum, kan selger stille garanti straks etter at forbeholdene er bortfalt (se kontraktens punkt 3). Det samme gjelder dersom kjøper tar tilsvarende forbehold. Selger skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.

Dersom forskuddet skal utbetales fra megler til selger, må selger stille forskuddsgaranti, jf bufl § 47. Sluttoppgjøret (restsaldo etter betaling av forskudd) må overføres til eiendomsmegler senest 3 virkedager før overtakelse. Kjøper bærer risikoen for at kjøpesum og omkostninger ikke er tilgjengelig på meglers klientkonto innen avtalt tidspunkt, og at det vil medføre forsinket overlevering av boligen.

Ferdigstillelse

Det er forutsettes at 50% av boligene (2 av 4 enheter) er solgt for igangsettelse. Antatt overtakelse vil ca. 15 mnd. etter byggestart. Med byggestart menes tidspunktet der byggearbeidene igangsettes.

Kjøper vil bli meddelt når overtagelsen kan finne sted cirka 2-3 måneders varsel. Endelig overtakelsesdato vil meddeles kjøper skriftlig senest 2-3 uker før overtakelse. Det er denne konkrete datoen som er avtalt overtakelsesdato mellom partene.

Generell orientering

Vi viser til at det det kan forekomme avvik mellom beskrivelse og tegninger. Her kan f.eks. tegninger og illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke er i helt lik leveranse, som feks møblering, fargevalg, dør og vindusformer, bygningsmessige detaljer m.v.. Endringer i produkter og/eller leverandører kan ved behov forekomme ifm detaljprosjektering. Arealberegningen er foreløpig utarbeidet med grunnlag i søknadstegninger. Det kan variere noe til detaljprosjektering.

Innvendig netto takhøyde er minimum 240cm. Rom med downlights og/eller tekniske føringer kan imidlertid ha nedforet gipshimling, eventuelt innkassing av tekniske føringer, og dermed lavere netto takhøyde. Både nedforet gipshimling og eventuelle innkassinger vil være sparklet og malt. Det kan forekomme nivåforskjeller/terskler fra rom med fliser til rom med laminat, og fra innvendige arealer til balkonger/markterrasse.

Alle arealer er basert på bygningstegninger fra utbygger, og det kan være mindre avvik ved ferdigstillelse. Her kan kjøper kan ikke kreve reklamasjon på eventuelt avvik.

Det påpekes at det ved nybygg benyttes bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom og sjakt med omsluttende vegger. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen.

Garasje/parkering

Garasje med elektrisk port samt carport som vist på tegninger. Eneboligene vil få hver sin garasje i bygningskroppen og en biloppstillingsplass på tomten like utenfor egen enhet.

Forbehold fra utbygger

Det tas forbehold om at selger har oppnådd salg tilsvarende minimum 50% av brutto salgsverdi (2 av 4 enheter)

Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.

Tilvalg og endringer

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og/eller tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Kjøper vil bli informert om frist for tilvalg/endringsbestillinger. Denne fristen er endelig. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene. Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene. Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv., jf. bustadoppføringslova § 44.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontraktssummen med 15% eller mer,
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Se for øvrig nærmere informasjon om tilvalg/kundeendringer i selgers leveransebeskrivelse.

Betalingsbetingelser

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper. Selger har stilt garanti etter §47 på dette prosjektet.

Beliggenhet

kart

Annonseinformasjon

FINN-kode307452888
Sist endret19. juni 2024 12:03
Referanse1004230087

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.